Strąkowiec czteroplamy

Strąkowiec czteroplamy

Chrząszcz strąkowiec czteroplamy 

Strąkowiec chiński (Callosobruchus maculatus F.)  to chrząszcz zaliczany do rodziny stonkowatych i podrodziny strąkowcowatych.

Jak wygląda strąkowiec czteroplamy

Osobniki dorosłe strąkowca czteroplamego mają od 2 do 5 milimetrów długości. Ich ciała są owalne, wydłużone i pokryte żółtymi włoskami. Strąkowce czteroplame mogą mieć różne barwy, ale najczęściej są one brązowe, czarne lub czerwone. Przedplecze i odwłok strąkowców czteroplamych są całkowicie lub częściowo czarne.

Samice i samce strąkowców czteroplamych można odróżnić od siebie po wyglądzie ich czułek. Czułki samic strąkowców czteroplamych są nitkowate, a samców grzebykowate. Pierwsze trzy lub cztery człony czułków strąkowców czteroplamych są żółtoczerwone podczas gdy pozostałe z nich są jasnoczerwone. Na każdej z pokryw strąkowca czteroplamego znajdują się dwie, duże ciemne plamy i kilka mniejszych. Na udach trzeciej pary odnóży Strąkowców czteroplamych znajduje się pojedynczy ząb.

Rozwój strąkowca czteroplamego

Jaja strąkowca czteroplamego są białe. Mają one od 0,3 do 0,4 milimetra szerokości i od 0,4 do 0,7 milimetra długości. Jeden z końców jaja strąkowca czteroplamego jest zaokrąglony, a drugi spiczasty.

Larwy strąkowca czteroplamego tuż po wyjściu z jaj mają krótkie i grube odnóża, ale tracą je po pierwszym linieniu. Po pierwszym larwy linieniu staja się grube i łukowato zgięte. Larwy strąkowca czteroplamego dorastają do 4 milimetrów długości.

Osobniki dorosłe strąkowców czteroplamych żyją około 3 miesiące. Istnieje znaczące zróżnicowanie wyglądu fizjologii i zachowania pomiędzy strąkowcami żyjącymi w magazynach, a strąkowcami żyjącymi na terenach uprawnych. Strąkowce rozwijające się w magazynach pozostają bezskrzydłe. To czy dane larwy rozwiną się do bezskrzydłych osobników dorosłych uzależnione jest od szeregu czynników. Osobniki bezskrzydłe wykształcają się w warunkach wysokiej liczebności larw, wysokiej temperatury, niskiej wilgotności i słabego oświetlenia. Czas pomiędzy opuszczeniem jaj, a rozpoczęciem kopulacji uzależniony jest od tego czy dany chrząszcz jest bezskrzydły czy tez skrzydła posiada. Chrząszcze bezskrzydłe rozpoczynają kopulacje niedługo po wyjściu z jaj, a chrząszcze posiadające skrzydła po upływie od 3 do4 dni. Osobniki dorosłe przytwierdzają swoje jaja do produktów lub opakowań produktów na których będą żerować larwy.

Samica strąkowca czteroplamego składa przeciętnie od 75 do 100 jaj. Czas rozwoju pokolenia cechuje się dużym zróżnicowaniem w zależności od warunków zewnętrznych. Może on trwać od 20 do 360 dni. Rozwój strąkowców czteroplamych następuje w temperaturze wynoszącej od 17 do 37 stopni Celsjusza.

Co je strąkowiec czteroplamy

Strąkowiec czteroplamy to groźny szkodnik ciecierzycy pospolitej, fasoli, grochu, soi i wspięgi.

Występowanie strąkowca czteroplamego

Strąkowiec czteroplamy występuje w ciepłych rejonach Ameryki, Europy, Afryki i Azji. Do Polski trafia on najczęściej z transportami roślin motylkowatych pochodzącymi z miejsc w których występuje.

Poleć innym ten artykuł: