Naścierwek-rudonogi
nascierwek-rudonogi

Naścierwek rudonogi-co to jest?

Naścierwek rudonogi to chrząszcz z rodziny przekraskowatych. Chrząszcz ten lata słabo. Dobrze i chętnie za to biega.

Co je naścierwek rudonogi?

Naścierwek rudonogi odżywia się mączką rybną, wędlinami, wędzonym mięsem, serami, nasionami roślin oleistych, koprą, guanem, czosnkiem oraz innymi bogatymi w białko i tłuszcz produktami. Bardzo częsty jest wśród naścierwków rudonogich kanibalizm. Za równo osobniki dorosłe jak i larwy naścierwków rudonogich zjadają jaja i larwy innych owadów. W diecie naścierwków rudonogich często znajdują się również wylinki i martwe owady.

Występowanie naścierwka rudonogiego

Naścierwek rudonogi jest szeroko rozpowszechniony, ale rzadko występuje on w środowisku naturalnym, dlatego spotykany jest głównie na terenie zakładów związanych z przetwórstwem mięsa lub serów a więc rzeźni, ubojni, masarni, pakowalni serów i mięs, hurtowni serów i mięs, a także w miejscach w których produkowana jest karma dla zwierząt odżywiających się mięsem takich jak psy lub koty.

Jak wygląda naścierwek rudonogi

Wielkość osobników dorosłych naścierwka rudonogiego jest dość zróżnicowana. Mają one od 3,5 do 7 milimetrów długości.

Ciało naścierwka rudonogiego jest zielone, niebieskie lub fioletowe. Jedynie pierwsze człony czułków i odnóża naścierwka rudonogiego są żółtoczerwone. Jeśli zatem zauważycie, że gdzieś przechadza się zielony chrząszcz, niebieski chrząszcz, fioletowy chrząszcz, zielony owad, niebieski owad, fioletowy owad chrząszcz z żółtoczerwonymi nogami lub owad z żółtoczerwonymi nogami to bardzo możliwe, że zauważyliście naścierwka rudonogiego.

Głowa naścierwka rudonogiego kształtem przypomina trójkąt o zaokrąglonych brzegach. Na całej swojej szerokości jest ona węższa od przedplecza. Czułki naścierwka rudonogiego składają się z 11 członów. Budowa poszczególnych członów czułków naścierwka rudonogiego jest dość zróżnicowana. Pierwszy człon czułków naścierwek rudonogi ma wydłużony i silnie rozwinięty. Drugi człon czułków naścierwka rudonogiego jest mały i zaokrąglony. Trzeci człon członków naścierwka rudonogiego jest dość podobny do drugiego członu czułków naścierwka rudonogiego jest on jednak od niego dwukrotnie dłuższy. Człony od czwartego do ósmego są bardzo podobne do członu drugiego. Różnią się one od niego jedynie nieznacznie ciemniejszą barwą.

Trzy ostatnie człony czułków naścierwka rudonogiego w ogóle nie przypominają pozostałych członów czułków tego owada. Są one od nich ciemniejsze, szersze i silniej rozwinięte. Ciało naścierwka rudonogiego jest gęsto owłosione. Pokrywy i przedplecze naścierwka rudonogiego pokryte są drobnymi punktami. Punkty znajdujące się na pokrywach naścierwka rudonogiego tworzą dziesięć podłużnych rowków. Naścierwek rudonogi posiada krótkie pięcioczłonowe stopy pokryte niewielkimi ząbkami. Samice naścierwka rudonogiego są nieco większe od samców. Różnice pomiędzy samcami naścierwka rudonogiego i samicami naścierwka rudonogiego dotyczą również ułożenia włosków znajdujących się na ich pokrywach.

Rozmnażanie naścierwka rudonogiego

Kopulacja naścierwka rudonogiego ma miejsce wkrótce po zakończeniu stadium poczwarki. Kilka dni później odbywa się składanie jaj. Ze względu na silnie rozwinięty wśród naścierwków rudonogich kanibalizm jaja składane przez samice naścierwków rudonogich bardzo często są niszczone. Samice naścierwków rudonogich składają bardzo zróżnicowaną ilość jaj . Może być ich od 140 do 2000. Zazwyczaj jednak ich ilość nie przekracza 300. Samice naścierwków rudonogich żywiące się larwami innych szkodników zazwyczaj składają większą ilość jaj.

Jaja składane przez samice naścierwka rudonogiego są zgięte, owalne i lekko wydłużone. Mają one 0,25 milimetra szerokości i 1 milimetr długości. Kolor jaj naścierwka rudonogiego zmienia się z czasem. Początkowo są one białe, lśniące i przejrzyste. Pod koniec rozwoju przez chorion zaczyna przeświecać rozwijająca się we wnętrzu jaja larwa. Również kolor larw naścierwka rudonogiego zmienia się z czasem. Początkowo są one białe z wyjątkiem ciemnej głowy. Z czasem larwy naścierwka rudonogiego ciemnieją, a na każdym z ich segmentów powstają brązowe przepaski. Larwy naścierwka rudonogiego dorastają do 10 milimetrów długości.

nascierwek-rudonogi-larwa

Przepoczwarzenie naścierwków rudonogich odbywa się w kokonie o cienkich ścianach. Larwy nascierwka rudonogiego budują kokon w naturalnych szczelinach magazynu, w wydrążonych otworach lub w osłonkach poczwarkowych much. Odwłok poczwarki naścierwka rudonogiego jest nieco ciemniejszy od reszty jej ciała. Na bocznej i grzbietowej stronie jej ciała znajdują się delikatne włoski. W temperaturze pokojowej stadium poczwarki naścierwka rudonogiego trwa około 2 tygodnie.

Osobniki dorosłe naścierwka rudonogiego pojawiają się w maju lub w czerwcu. Latają one w pomieszczeniach podczas upalnych dni. Życie osobników dorosłych naścierwka rudonogiego jest wyjątkowo długie jak na owady. Mogą one żyć rok lub nawet dłużej. To jak długo konkretnie żyją te robaki w magazynach często uzależnione jest od dostępności pokarmu. Podrażnione naścierwki rudonogie wydzielają ciecz o wprawdzie krótkotrwałym, ale bardzo nieprzyjemnym zapachu.

Rozwój naścierwka rudonogiego

Długość rozwoju jaj naścierwków rudonogich spada wraz ze wzrostem temperatury. W temperaturze wynoszącej 25°Celsjusza rozwój ten trwa 8 dni.  Natomiast w temperaturze wynoszącej 30°Celsjusza czas tego rozwoju skraca się do 4 dni. W niższych temperaturach rozwój ten wydłuża się do nawet 2 tygodni. Świeżo wylęgnięte larwy naścierwków rudonogich zjadają sąsiednie jaja lub osłonki jajowe. Larwy naścierwków rudonogich unikają światła. Te robaki magazynowe przebywają głównie w spożywanych przez nie pokarmach wewnątrz których drążą one korytarze. Podczas rozwoju larwy naścierwków rudonogich przechodzą od 3 do 4 linień.

Czas rozwoju larw naścierwków rudonogich uzależniony jest przede wszystkim od dwóch czynników, a mianowicie od pokarmu i temperatury. Najszybciej rozwijają się larwy odżywiające się larwami innych owadów. Ich rozwój trwa zaledwie 17 dni. Na terenie magazynów rozwój larw naścierwków rudonogich trwa od 25 do 35 dni. Całkowity czas rozwoju naścierwka rudonogiego trwa od dwóch do trzech miesięcy.

Przeprowadzano badania dotyczące tempa rozwoju larw naścierwka rudonogiego na różnych rodzajach materiałów. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że najszybszy był rozwój larw naścierwka rudonogiego odżywiających się larwami muchy serowej. Larwy naścierwka rudonogiego, które rozwijały się na koprze w warunkach wilgotności powietrza wynoszącej 85% i temperaturze 25°Celsjusza rozwijały się przez 131 dni. Jeśli do kopry dodano mączkę rybną rozwój ten skracał się do 85 dni. W przypadku rozwoju odbywającego się na tych samych produktach i przy tej samej wilgotności, ale przy temperaturze wynoszącej 30°Celsjusza, a więc przy optymalnych dla naścierwka rudonogiego warunkach rozwój larw skracał się do 58 dni w przypadku kopry i do 37 dni w przypadku kopry z dodatkiem mączki rybnej. W tych warunkach całkowity czas rozwoju pokolenia wynosi 66 dni na korze i 38 dni na pokarmie zwierzęcym. Podczas sprzyjających warunków rozwija się kilka pokoleń naścierwka rudonogiego w ciągu roku.

Zimowanie naścierwków rudonogich najczęściej odbywa się pod postacią larwy.

Straty powodowane przez naścierwka rudonogiego

Straty powodowane przez naścierwka rudonogiego polegają przede wszystkim na zanieczyszczaniu i zjadaniu produktów na i wewnątrz których żerują osobniki dorosłe i larwy naścierwków rudonogich. Szczególnie duże zagrożenie ze strony naścierwka rudonogiego występuje na terenie zakładów mięsnych zwłaszcza tych, w których pakowanie produktów nie następuje bezpośrednio po ich wyrobie. Duże straty naścierwek rudonogi powoduje też w muzeach w których niszczy on między innymi wypchane zwierzęta i mumie egipskie.

Poleć innym ten artykuł: