dezynfekcja pomieszczeń

Dezynfekcja pomieszczeń to działania mające na celu zwalczanie mikroorganizmów w miejscu ich bytowania. Istnieją różne definicje mikroorganizmów. Najczęściej mikroorganizmami nazywamy organizmy zaliczane do różnych, często bardzo oddalonych od siebie grup, które łączy ze sobą fakt, że przez człowieka mogą zostać one zaobserwowane jedynie za pomocą mikroskopu. Jako mikroorganizmy bywają też określane czasami jedynie organizmy jednokomórkowe. Bez względu na przyjętą definicję do mikroorganizmów zawsze zaliczane są bakterie, pierwotniaki, archeony i mikroskopijne grzyby.

dezynfekcja pomieszczeń
Dezynfekcja pomieszczeń kurnika

Dezynfekcja pomieszczeń - czym jest ?

Termin dezynfekcja pomieszczeń obejmuje również zwalczanie nie zaliczanych do organizmów, a tym samym również do mikroorganizmów, ale mających podobne do mikroorganizmów, a zazwyczaj nawet mniejsze rozmiary wirusów. Dlatego w dalszej części artykułu dla uproszczenia mikroorganizmami określać będziemy również wirusy mimo iż zazwyczaj nie są one zaliczane do mikroorganizmów. Dezynfekcja zwalcza za równo mikroorganizmy jak i ich formy przetrwalnikowe.

Po co dezynfekcja pomieszczeń ?

Wiele mikroorganizmów jest niebezpiecznych dla człowieka lub hodowanych przez niego zwierząt dlatego w wielu przypadkach przeprowadzenie dezynfekcji jest koniecznością.

Dezynfekcja pomieszczeń nie eliminuje wszystkich mikroorganizmów, znajdujących siew miejscu w którym jest ona przeprowadzana, lecz zmniejsza ich liczebność nawet o kilka rzędów wielkości do poziomu przy którym nie stanowią już one zagrożenia. Dezynfekcja najczęściej niszczy mikroorganizmy oddziałując na ich struktury lub metabolizm.

Szukasz firmy zajmującej się dezynfekcją? Dobrze trafiłeś! Jesteśmy specjalistami z branży ddd.
.
Tel.: +48 505 177 654, email: biuro@insektpol.pl
.

Wbrew temu, co się może wydawać prawidłowo przeprowadzona dezynfekcja jest skomplikowanym procesem wymagającym dużej wiedzy.

Dezynfekcja obok deratyzacji oraz dezynsekcji jest jedną z głównych usług oferowanych przez firmy DDD. W naszym artykule skupimy się na dezynfekcji wykonywanej przez firmy DDD. Pominiemy tematykę dezynfekcji nie znajdującej się w ofercie firm DDD takiej jak np. dezynfekcją rąk w szpitalu.

Od czego zależy skuteczność dezynfekcji pomieszczeń?

Skuteczność dezynfekcji pomieszczeń uzależniona jest od kilku czynników. Czynniki te to rodzaj zwalczanych drobnoustrojów, rodzaj użytego środka lub środków do dezynfekcji, stężenie zastosowanych środków, ich ilość oraz warunki zewnętrzne takie jak wilgotność, temperatura, poziom PH, obecność różnego rodzaju zanieczyszczeń, a także szereg innych czynników.

Wielość czynników wpływających na skuteczność dezynfekcji sprawia, że samego użycia środka dezynfekcyjnego nie można uznawać za jednoznacznego z dezynfekcją.

Dezynfekcja przeciwko ASF

Chorobą zwierząt która przynosi obecnie w Polsce największe straty i prawdopodobnie będzie również przynosić największe straty w najbliższej przyszłości jest Afrykański Pomór Świń. Istnieje wiele dróg którymi Afrykański Pomór Świń może przenosić się na nowe tereny. Jedną z nich są pojazdy. Wirus może przenosić się zwłaszcza na ich kołach. Szczególnie dużym zagrożeniem są pojazdy, które w niewielkich odstępach czasu odwiedzają różne świńskie fermy. Dzieje się tak między innymi w przypadku pojazdów przewożących świnie do rzeźni lub pojazdów którymi pomiędzy gospodarstwami rolnymi przemieszczają się służby weterynaryjne.

Dezynfekcja pomieszczeń ale nie tylko

Przenoszeniu się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń na kołach pojazdów zapobiec można poprzez ich właściwie przeprowadzoną dezynfekcję. W tym celu najlepiej skorzystać z mat dezynfekcyjnych. Maty dezynfekcyjne nasączane są specjalnymi środkami, odpowiadającymi za ich dezynfekcyjne właściwości. Wielkość maty dezynfekcyjnej powinna być dopasowana do wielkości kół największych pojazdów, które będą przez nie przejeżdżać. Ich długość powinna być taka by koła te podczas przejeżdżania przez nie były w stanie wykonać co najmniej jeden pełny obrót, co oznacza że ich długość powinna być co najmniej około 3,5 razy większa od średnicy tego koła. Dezynfekcje reszty pojazdu najłatwiej przeprowadzić jest za pomocą bramy dezynfekcyjnej.

Brama dezynfekcyjna jest metalową konstrukcją opryskującą środkami dezynfekcyjne pozostałe powierzchnie przejeżdżających przez nią pojazdów. Razem bramy bioasekuracyjne i maty dezynfekcyjne zapewniają dezynfekcje pojazdów ze wszystkich stron. W miejscach w których prawdopodobieństwo wystąpienia ASF jest szczególnie wysokie przyjeżdżające samochody powinny zostać przed dezynfekcją umyte za pomocą detergentów o silnie zasadowym działaniu. Maty dezynfekcyjne mogą być również stosowane do dezynfekcji butów.

Dezynfekcja pomieszczeń kurnika

Kolejnymi miejscami w których dezynfekcja przeprowadzana jest szczególnie często są kurniki. W nowoczesnych kurnikach nierzadko znajdują się tysiące sztuk drobiu. Sprawia to, że szkodliwe, atakujące drób patogeny z łatwością znajdują w nich nowych nosicieli. Z tego powodu dezynfekcja pomieszczeń kurnika powinna być przeprowadzana przed każdym pojawieniem się w kurniku nowej partii kurcząt.

Dezynfekcja kurnika przeprowadzana jest w pustym kurniku pomiędzy kolejnymi wstawieniami kurcząt. Przed dezynfekcją z kurnika powinny zostać usunięte z niego znajdujące się w nim odpadki takie jak między innymi ściółka, kurz, resztki paszy i pajęczyny. Samo usunięcie wymienionych resztek już usuwa większość znajdujących się na terenie kurnika mikroorganizmów ponieważ większość z nich znajduje się właśnie we wspomnianych resztkach. Następnie wszystkie powierzchnie kurnika oraz znajdujący się w nim sprzęt powinny zostać umyte. Dopiero wtedy przychodzi czas na właściwą dezynfekcje. Mechaniczne oczyszczenie kurnika przed dezynfekcją pomieszczeń jest bezwzględnie konieczne aby była ona całkowicie skuteczna. W pod wieloma względami podobny sposób przeprowadzana jest również dezynfekcja innych budynków gospodarczych takich jak miedzy innymi stajnie i obory.

Dezynfekcja miejsca zgonu

Konieczność wykonania zabiegu dezynfekcji pomieszczeń może pojawić się również w miejscach zgonu. Ciała osób, które zmarły zazwyczaj szybko usuwane są z miejsca w którym nastąpił ich zgon. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Dotyczy to zwłaszcza osób, które mieszkały samotnie.

dezynfekcja pomieszczeń po zmarłym
dezynfekcja pomieszczeń po zmarłym

Rozkładające się zwłoki i wyciekające z nich płyny stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju różnego rodzaju mikroorganizmów. W przypadku takich zwłok konieczne jest profesjonalne sprzątanie po zgonie. Jednym z jego elementów powinna być dezynfekcja mieszkania, która usunie z niego mikroorganizmy, które pojawiły się w nim na skutek rozkładu zwłok. 

Metody dezynfekcji

Dezynfekcja pomieszczeń może być przeprowadzana różnymi metodami. Najpopularniejsze z nich to dezynfekcja za pomocą ozonu, dezynfekcja za pomocą różnego rodzaju środków chemicznych, dezynfekcja za pomocą promieniowania oraz dezynfekcja za pomocą pary wodnej.

Ozonowanie jak metoda dezynfekcji

Ozonowanie to dezynfekcja pomieszczeń przeprowadzana za pomocą ozonu. Ozon to jedna z odmian tlenu. Od standardowego tlenu różni się on jedynie ilością atomów w cząsteczce. W typowej cząsteczce tlenu stanowiącej większość cząsteczek tlenu znajdujących się w atmosferze znajdują się dwa atomy tlenu, a w cząsteczce ozonu znajdują się trzy atomy tlenu.

Ozon występuje zwłaszcza w wyższych warstwach atmosfery, gdzie pochłania on pochodzące ze słońca promieniowanie nadfioletowe. Właśnie wspomniane promieniowanie nadfioletowe jest jednocześnie główną przyczyną powstawania ozonu w naturze. Promieniowanie nadfioletowe powoduje rozpad dwuatomowych cząsteczek tlenu na pojedyncze cząsteczki tlenu. Samotne atomy tlenu łączą się z tymi spośród dwuatomowych cząsteczek tlenu, które nie uległy rozkładowi. Jak łatwo obliczyć podczas tego procesu z trzech cząsteczek tlenu powstają dwie cząsteczki ozonu.

Dezynfekcja ozonowanie
Ozonowanie jako metoda dezynfekcji

Ozon podobnie jak zwykły tlen jest niepalny, ale podtrzymuje spalanie. Ozon jest gazem wyjątkowo nietrwałym. W temperaturze pokojowej przekształca się w zwykłe cząsteczki tlenu. Ozon jest środkiem dezynfekcyjnym o wyjątkowo silnym działaniu dużo silniejszym od chloru zamiast którego ozon może być stosowany do dezynfekcji wody.

Nietrwałość ozonu sprawia jednak, że do poddanej jego działaniu wody często i tak trzeba dodawać chlor aby nie została ona skażona podczas transportu z miejsca dezynfekcji do miejsca przeznaczenia. W przeciwieństwie do chloru ozon rozkłada się do nieszkodliwego tlenu. Tymczasem podczas chlorowania powstają chlorofenole i chloroform, które wprawdzie w niewielkim stopniu, ale są szkodliwe dla ludzi.

Szybki rozpad ozonu sprawia, że może być on stosowany wszędzie w tym również w miejscach, w których ze względu na resztki pozostające po dezynfekcji chemicznej dezynfekcja chemiczna nie może zostać zastosowana.  

Ozonowanie stosowane jest zwłaszcza w miejscach w których na skutek działalności mikroorganizmów lub z innych przyczyn doszło do powstania nieprzyjemnych zapachów. To zwalczanie nieprzyjemnych zapachów jest główną przyczyną dla której przeprowadzane jest ozonowanie samochodów osobowych, ozonowanie autobusów, ozonowanie busów czy ozonowanie samochodów ciężarowych. Ozon jest wyjątkowo skuteczny w zwalczaniu nieprzyjemnych zapachów. Jest tak ponieważ nie maskuje ich jak inne stosowane aby przeprowadzić zwalczanie nieprzyjemnych zapachów środki, lecz naprawdę je neutralizuje.

Ozonowanie może być przeprowadzane jako regularny zabieg w miejscach w których brzydkie zapachy są niemile widziane lub po tym, gdy wystąpił incydent powodujący powstanie wyjątkowo nieprzyjemnych zapachów. Często zdarza się też, że ozonowanie przeprowadzane jest w miejscu w którym znajdowało się długotrwale działające źródło brzydkich zapachów. Często zdarza się, że ozonowanie przeprowadzane jest na przykład w mieszkaniu w którym zamieszkiwał wyjątkowo nie dbający o porządek lub palący papierosy lokator po jego wyprowadzce z tego mieszkania. Ozonowaniu bywają poddawane też nowo zakupione używane samochody itp.

Ozonowanie bardzo często stosowane jest również w miejscach
zgonu, choć w ich przypadku ozonowanie to tylko jedna z czynności, które przeprowadzane
są w celu dezynfekcji tych miejsc.

Dezynfekcja za pomocą środków chemicznych.

Dezynfekcja najczęściej przeprowadzana jest za pomocą różnego rodzaju zabijających mikroorganizmy substancji chemicznych. Substancje te najczęściej nanoszone są poprzez oprysk lub zamgławianie. Oprysk od zamgławiania różni się tym, że podczas oprysku substancje chemiczne podawane są pod postacią kropel, a podczas zamgławiania podawane są one pod postacią mgły.

dezynfekcja pomieszczeń kurnika
dezynfekcja pomieszczeń kurnika

Różne środki chemiczne stosowane podczas dezynfekcji różnią się pomiędzy sobą licznymi parametrami takimi jak zakres ich działania, czas po którym zabijają mikroorganizmy, stężenie niezbędne do ich skutecznego działania, mechanizm działania, bezpieczeństwo oraz zakres temperatur w których są one skuteczne. Spośród tych parametrów najistotniejszy jest zakres działania środka ponieważ od niego zależy to, czy będzie on skuteczny w zwalczaniu wszystkich szczepów i gatunków szkodliwych mikroorganizmów występujących w danym miejscu.

Skuteczność środków stosowanych w dezynfekcji

Drobnoustroje różnią się od siebie odpornością na działanie środków dezynfekcyjnych. Najtrudniejsze w zwalczaniu są priony wywołujące Gabczastą Encefalopatię Bydła (BSE) znaną również jako choroba wściekłych krów. Sporą wytrzymałością cechują się również oocysty pierwotniaków, zarodniki bakteryjne i mykobakterie. Najmniej odporne na dezynfekcje są wirusy osłonięte tłuszczami lub duże nieosłonięte wirusy takie jak ASF, H1N1, H5N1, enterowirusy, czy BVD oraz bakterie gram-dodatnie.

Środkami chemicznymi często stosowanymi w dezynfekcji pomieszczeń są chlorheksydyna, QAC, alkohole, jodofory, aldehydy, podchloryny, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy i Virkon. Porównajmy skuteczność wymienionych środków w zwalczaniu konkretnych rodzajów mikroorganizmów.

Wszystkie wymienione środki są skuteczne w zwalczaniu bakterii za równo gram-dodatnich jak i gram-ujemnych. Wszystkie z wyjątkiem QAC są również skuteczne w zwalczaniu wirusów z osłonką.

W przypadku wirusów bez osłonki wysoce skuteczne są
jodofory, nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy i Virkon. Chlorheksydyna okazuje się
w ich przypadku całkowicie nieskuteczna. QAC, fenole i alkohole działają słabo,
aldehydy są mniej skuteczne od innych środków, a podchloryny skuteczne są tyko
przy ich wysokich stężeniach.

W zwalczaniu grzybów skuteczne są wszystkie z wymienionych środków
z tym że nadtlenek wodoru zwalcza je wolno, a kwas nadoctowy skutecznie zwalcza
grzyby jedynie przy wysokim stężeniu.

Mycobakterie skutecznie zwalczają jedynie środki utleniające
takie jak nadtlenek wodoru, kwas nadoctowy i Virkon. Chlorheksydyna i QAC są w
ich zwalczaniu nieskuteczne, Działalność fenoli cechuje się wysoką zmiennością,
a alkohole i podchloryny skuteczne są jedynie przy wysokich stężeniach.
Działanie aldehydów uzależnione jest od gatunku, ale zazwyczaj działają one
powoli. Endospory zwalcza Virkon i kwas nadoctowy. Aldehydy, podchloryny i
nadtlenek wodoru działają powoli i przy wysokich stężeniach. Pozostałe środki
są nieskuteczne w zwalczaniu mycobakterii.

Oprócz wymienionych środków chemicznych dezynfekcja może być przeprowadzana również innymi środkami chemicznymi takimi jak między innymi tenzydy czy związki metali ciężkich.

Różnice we wrażliwości mikroorganizmów na działanie konkretnego środka dezynfekcyjnego są jak widać dość spore. Warto pamiętać o tym, że różnice te występują nawet w przypadku różnych osobników zaliczanych do tego samego gatunku.

Różnice w skuteczności poszczególnych środków dezynfekcyjnych w stosunku do konkretnych mikroorganizmów bywają dość spore. Drobnoustroje, które w przypadku użycia jednego dezynfektantu giną po upływie 10 minut, po użyciu innych dezynfektantów jedynie zmniejszają swoją liczebność o mniej niż rząd wielkości i to dopiero po upływie 24 godzin.

Co wpływa na skuteczność dezynfekcji?

Środki dezynfekcyjne skuteczne są jedynie w środowisku mokrym. Z tego powodu dodawane są do nich surfaktanty czyli substancje, które opóźniają wysychanie powierzchni poddawanych dezynfekcji.

Szczególnie istotny dla skuteczności środka zastosowanego w
dezynfekcji jest dolny zakres temperatur przy których pozostaje on skuteczny.
Niewiele jest środków dla których wynosi on mniej niż 4 stopnie Celsjusza..

Jak działają środki dezynfekcyjne?

Mechanizm działania środków dezynfekcyjnych jest zróżnicowany w zależności od konkretnego środka dezynfekcyjnego. Większość z nich na przykład aminy czwartorzędowe uszkadza ściany komórkowe lub otoczki wirusów. Inne na przykład środki utleniające wnikają do wnętrza patogenu i całkowicie niszczą jego struktury.

  • Alkohole powodują uszkodzenia błony komórkowej i denaturalizacje protein.

  • Czwartorzędowe chlorki amonu powodują przerwanie ścian komórki. W wyniku reakcji cytoplazmatycznej membrany z białkami lub tłuszczami następuje wyciek komórki. Nadtlenki przenikają przez membranę, a następnie powodują utlenianie DNA, protein i tłuszczy. Halogeny takie jak między innymi jodofory i podchloryn przenikają przez membranę, a następnie utleniają białka oraz przerywają fosforylacje oksydacyjną komórki. (Dezynfektol b)

  • Fenole powodują progresywne przeciekanie elementów wewnątrz komórkowych.

  • Związki srebra reagują z grupami tiolu znajdującymi się w proteinach i enzymach.

  • Aldehydy powodują inhibitacje mechanizmów transportu oraz wiązanie się białek.

  • Biguanidy inhibitują wzrost zarodników, uszkadzają błonę komórkową i powodują fazową separacje lipidów

Jedną z najważniejszych cech środków dezynfekcyjnych jest ich biodegradacja w środowisku. Pozwala to na uniknięcie negatywnych skutków ich oddziaływania w dłuższym oraz średnim okresie. Duże znaczenie ma również ich bezpieczeństwo dla osób wykonujących zabieg oraz dla zwierząt przebywających w pobliżu miejsca w którym zabieg ten jest wykonywany.

Dezynfekcja pomieszczeń cennik

Cena zabiegu dezynfekcji pomieszczeń w dużej mierze zależy od tego gdzie, w jakich warunkach i przy użyciu jakich środków chemicznych wykonywana jest dezynfekcja.

Poleć innym ten artykuł: