myszy

Występowanie myszy

Myszy to zwierzęta, które doskonale przystosowały się do życia w środowiskach przekształconych przez człowieka. Obecnie sporą część powierzchni ziemi zajmowana jest przez takie właśnie przekształcone przez nas środowiska w związku z czym również myszy stały się bardzo powszechne. Obecnie są one jednymi z najczęściej występujących lądowych kręgowców. Pod względem liczebności konkurować mogą z nimi jedynie ludzie, spokrewnione z myszami szczury i zwierzęta które hodowane są przez człowieka takie jak na przykład kury lub trzoda chlewna.

Myszy pierwotnie występowały na terenie stepów i półpustyń położonych na terenie Europy, Azji i położonej na północ od Sahary części Afryki. Przez człowieka, głównie na statkach zawleczone zostały one na liczne nowe obszary w wyniku czego obecnie myszy występują w większości rejonów świata w tym na wszystkich obszarach ziemi zlokalizowanych w strefie klimatu umiarkowanego. Występują w niemal całej Ameryce Północnej z wyjątkiem północnych krańców Alaski i Kanady oraz niektórych obszarów Ameryki Środkowej i Karaibów. W Ameryce Południowej nie pojawiają się jedynie w środkowych, bardziej oddalonych od wybrzeża częściach kontynentu oraz na jego południowym krańcu. W Afryce obok jej północnej części w której myszy występowały już wcześniej zawlekliśmy je również do południowej części tego kontynentu. Przetransportowaliśmy myszy też do Australii gdzie żyją na całym kontynencie oraz na wyspy wchodzące w skład Filipin, Indonezji i Oceanii.

Myszy żyją głównie w miejscach przekształconych przez człowieka, ale doskonałe zdolności adaptacyjne myszy sprawiają, że bywają to miejsca bardzo zróżnicowane począwszy od domów, przez magazyny, aż po łąki i pola w tym zwłaszcza pola na których uprawiane są rośliny zbożowe. Myszy zaczęły pojawiać się w naszych domach i mieszkaniach bardzo wcześnie. Prawdopodobnie już w czasach kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy uprawiać zboża. Myszy są zatem naszymi towarzyszami od co najmniej kilku tysięcy lat.

To gdzie myszy występują najczęściej zmienia się w ciągu roku. Latem myszy częściej pojawiają się na zewnątrz budynków zwłaszcza w miejscach w których mogą uzyskać dostęp do zbóż czyli na polach. Jesienią przenoszą się do naszych budynków.

Dlaczego myszy tyle jedzą?

Myszy żyją obok ludzi, ale ich obecność w naszym otoczeniu jest niepożądana. Wynika to z licznych strat, które związane są z pojawieniem się tych zwierząt. Myszy aby żyć muszą jeść. Myszy są ssakami, czyli zwierzętami utrzymującymi stałą temperaturą ciała. Umożliwia im to życie i pozostanie ruchliwymi nawet w zimniejszych środowiskach takich jak na przykład strefa klimatu umiarkowanego w której znajduje się Polska. Wiąże się to jednak z koniecznością spożywania większej ilości pokarmu niż jest to w przypadku zwierząt zmiennocieplnych. Myszy to stosunkowo małe zwierzęta. Oznacza to, że tracą one znacznie więcej ciepła w porównaniu z masą ciała od zwierząt większych. Jedynie częściowo przeciwdziała temu pokrywająca mysie ciała sierść.

Stałocieplność połączona z małymi rozmiarami ciała sprzyjającymi traceniu ciepła sprawia, że myszy muszą produkować spore ilości ciepła dla utrzymania ciepłoty ciała, co niezbędne jest w celu utrzymania się myszy przy życiu. Aby było to możliwe myszy potrzebują dużych ilości energii którą to energię uzyskują z pożywienia. Wszystko to sprawia, że ilość spożywanego przez myszy pokarmu jest zaskakująco duża jeśli wziąć pod uwagę liczebność ich populacji i masę poszczególnych osobników.  Myszy aktywnie poszukują pożywienia co również związane jest ze znacznym zużyciem energii. Pożywienie myszy najczęściej odnajdują w naszych kuchniach i spiżarniach. Myszy poszukując pożywienia wyrządzają duże straty między innymi niszcząc opakowania. Stałocieplność ma jednak też swoje zalety do których należą szybkość i zwinność sprawiające, że myszy doskonale biegają, skaczą i pływają.

Myszy żerują przez kilka godzin, a potem odpoczywają, choć ich żerowanie przypada głównie w nocy. Jest to dość częsty schemat aktywności u małych ssaków. Podobny obserwujemy też u kretów.

Myszy w przeciwieństwie do ludzi mogą odżywiać się tylko jednym rodzajem pokarmu bez szkody dla ich zdrowia.

Myszy to zwierzęta odżywiające się głównie pokarmem roślinnym. Posiadają jednak cechy sprawiające, że w wyjątkowo sprzyjających warunkach mogą one szybko wyewoluować w zwierzęta drapieżne. Cechy te to między innymi szybkość, zwinność i posiadanie ostrych zębów. Przypadek takiej ewolucji znany jest z wyspy Gough. Myszy trafiły tam w XIX wieku, a już w wieku XXI okazało się, że żyjące na tej wyspie myszy atakują żyjące na niej pisklęta morskich ptaków w tym albatrosów. Tak szybkie przekształcenie się żyjących na tej wyspie myszy w drapieżniki wynika między innymi z szybkiego rozwoju i wysokiej rozrodczości myszy przekładających się na ich szybką ewolucję pozwalającą na łatwe przystosowanie się do nowych warunków.

Jak wygląda mysz

mysz-szkodnik-zwalczanie

Myszy mają od 7 do 12 centymetrów długości. Ich ciała zakończone są ogonem mającym od 5 do 11 centymetrów długości, a więc nieznacznie mniej od samego ciała myszy. Wydłużony kształt ciała myszy sprawia, że masa tych ssaków jest dość niewielka biorąc pod uwagę ich rozmiary. Wynosi ona zaledwie od 15 do 25 gramów w przypadku osobników dorosłych. Nowo narodzone myszy ważą od 1 do 1,5 grama. Ciało myszy w swojej grzbietowej części jest szarawe. W części brzusznej przechodzi ono w kolor biały. U samic myszy w części brzusznej znajduje się 5 par sutków.

Myszy  potrafią przeciskać się nawet przez niewielkie szczeliny. Umożliwiają im to opływowy kształt ciała i krótkie kończyny. Myszy to zwierzęta znajdujące się stosunkowo nisko w łańcuchu pokarmowym w związku z czym są one bardzo wyczulone na pojawienie się w ich okolicy drapieżników. Szybkie wykrywanie potencjalnych zagrożeń umożliwiają im rozstawione po bokach pyska oczy dzięki którym myszy mogą obserwować otoczenie w bardzo szerokim zakresie. Jest to cecha charakterystyczna dla zwierząt roślinożernych które z jednej strony nie muszą ścigać swojej zdobyczy w związku z czym w ich przypadku nie jest konieczne tak dokładne widzenie tego co jest przed nimi jak jest to w przypadku drapieżników, a z drugiej bardzo pożądane jest widzenie w bardzo szerokim zakresie ponieważ umożliwia to im zauważenie drapieżnika bez względu na to gdzie on się znajduje. Myszy widzą wprawdzie w szerokim zakresie kątowym, ale nie najlepiej widzą na większe odległości są one bowiem krótkowidzami.

Usłyszenie drapieżników umożliwiają myszom duże uszy. Właśnie wyjątkowo wysoka czułość mysich uszu jest przyczyną dla której u polujących na myszy kotów wykształciła się umiejętność bardzo cichego skradania się. Zaostrzony pyszczek umożliwia myszom dostęp do pożywienia znajdującego się w różnego rodzaju zakamarkach lub wyjadanie go z opakowań w których zrobiły one jedynie niewielkie otwory. Poruszanie się w ciemności ułatwiają myszom włosy czuciowe znajdujące się na ich pyszczku. Myszy to zwierzęta, które bardzo dobrze się wspinają. Ułatwiają im to pokryty łuskami ogon i pazury którymi zakończone są chwytne palce. Uszy myszy nie tylko słyszą bardzo ciche dźwięki, ale również potrafią również odbierać dźwięki o częstotliwościach niesłyszalnych dla człowieka. Zmysł słuchu nie jest jednak najważniejszym dla myszy zmysłem ponieważ tym spośród mysich zmysłów który jest dla tych gryzoni najważniejszy jest węch.

Węch umożliwia myszom poszukiwanie partnerów seksualnych, pożywienia i znajdowanie drogi. Kontakty pomiędzy myszami odbywają się poprzez feromony w związku z czym myszy które utraciły zmysł węchu nie mogą się rozmnażać.

Myszy mają bardzo charakterystyczny zapach. Co ciekawe podobny zapach ma pot osób, które chorują na fenyloketonurie.

Rozmnażanie się i rozwój myszy

Myszy rozmnażają się dość szybko. Gotowe do rozrodu stają się już w wieku 2-3 miesięcy. Jeśli żyją w sprzyjających warunkach mogą rozwijać się przez cały rok, choć nawet wtedy najwięcej myszy rodzi się latem. Ciąża myszy trwa około trzech tygodni. Krótka ciąża oraz możliwość rozmnażania się przez cały rok przekładają się na dużą ilość miotów, których może być nawet dziesięć w ciągu roku, choć zazwyczaj jest ich od pięciu do ośmiu. W każdym z miotów samica myszy rodzi po kilka młodych. Znany jest przypadek gdzie samica myszy urodziła w jednym miocie dziewiętnaście młodych. Już po upływie zaledwie doby od porodu rozpoczyna się kolejna ruja.

Nowo narodzone myszy są ślepe i nagie, ale bardzo szybko się rozwijają. Już w wieku dwóch tygodni mają one otwarte oczy i wyrżnięte siekacze. Mlekiem matki myszy przestają odżywiać się po upływie 25 dni od urodzenia. Na płodność myszy wpływa ich liczebność w danym miejscu. Jeśli populacja myszy jest przegęszczona potomstwo mają jedynie samice dominujące, a liczebność tego potomstwa staje się niższa niż jest to zazwyczaj. Myszy na wolności żyją od 6 do 24 miesięcy, a hodowlane nawet znacznie dłużej.

Mysie rodziny skonstruowane są hierarchicznie. Przewodzą im starsze samce, które jako jedyne kryją samice. Myszy wspólnie bronią terytorium, które zajmują.

Zagrożenia ze strony myszy

myszy-żerowanie

Straty powodowane przez myszy obejmują głównie żywność którą myszy za równo zjadają jak i zanieczyszczają  swoimi odchodami, innymi wydzielinami ciała, włosami i własnymi ciałami. Zanieczyszczenia te bywają bardzo groźne ponieważ kał myszy zawiera w swoim składzie groźne patogeny. Myszy mogą przenosić też szkodliwe mikroorganizmy na powierzchni swojego ciała w tym zwłaszcza na powierzchni swoich stóp.

Często zdarza się, że myszy gryzą, a tym samym również uszkadzają przedmioty, które są dla nich niejadalne takie jak na przykład książki i inne materiały. Robią to ponieważ potrzebują fragmentów tych przedmiotów do budowy gniazd.

Zwalczanie myszy

Powszechność występowania myszy, straty powodowane przez myszy, a także zagrożenia dla zdrowia ze strony myszy sprawiają, że konieczne jest zwalczanie myszy. Ale jak pozbyć się myszy? Sprawdzone metody na myszy? Jaki jest skuteczny sposób na myszy? Jakie są skuteczne sposoby na myszy? Jakie są sposoby na pozbycie się myszy z domu? Jak pozbyć się myszy w domu? Jak skutecznie pozbyć się myszy? Myszy w domu jak się pozbyć?

Najpopularniejszą metodą zwalczania myszy jest skorzystanie w tym celu z trutek na myszy. Dużym problemem w przypadku skorzystania z trutek jest ryzyko przeniesienia ich przez myszy z miejsca w którym trutki te zostały wyłożone. Najczęściej myszy przenoszą trutki do swoich nor po to, aby zjeść je w późniejszym czasie. Może się jednak również zdarzyć, że trafią one do naszego pożywienia co wiąże się z ryzykiem dla naszego zdrowia ponieważ trutki na myszy są dla nas równie toksyczne co dla samych myszy.

Oznacza to, że jeśli niewłaściwie przeprowadzimy deratyzację może okazać się ona nie tylko nieskuteczna, ale również niebezpieczna. Z tego powodu zwalczanie myszy i zwalczanie szczurów to działania, które najlepiej zlecić profesjonalistom specjalizującym się w zwalczaniu tych gryzoni takim jak firma insektpol. Daje to pewność, że wyeliminujemy myszy z miejsca w którym sprawiają nam one problemy, a jednocześnie nie sprowadzimy ryzyka na samych siebie.

W tym celu między podczas deratyzacji należy korzystać z odpowiednich rodzajów trutek, które zamontowane będą wewnątrz karników deratyzacyjnych, co uniemożliwi gryzoniom wynoszenie trutki z karmnika.

Trutki to nie jedyna popularna metoda na myszy. Inne popularne metody na myszy to lepy na myszy, pułapki na myszy, a także najbardziej tradycyjna metoda na myszy polegająca na skorzystaniu z kota.

Profesjonalne zwalczanie myszy i profesjonalne zwalczanie szczurów obok samego zwalczania obejmować może również doradztwo co do wprowadzenia zmian w przestrzeni, które sprawią, że stanie się ona mniej sprzyjająca dla tych gryzoni. Jakie zmniejszające prawdopodobieństwo pojawienia się myszy możemy wprowadzić? Po pierwsze są to zmiany zwiększające gryzonioszczelność budynków. Jeśli w budynkach nie będzie szczelin wystarczająco dużych aby gryzonie mogły się przez nie przedostać to znacząco zmniejszy to prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Niestety bywa to trudne zwłaszcza w przypadku budynków starszych ponieważ jak już wspominaliśmy myszy są zwierzętami bardzo małymi w związku z czym mogą one przedostawać się do wnętrz budynków nawet przez bardzo niewielkie otwory.

 myszy - zwalczanie

Nawet jeśli zadbamy o to, aby w budynku nie było otworów przez które mogłyby przedostać się do niego myszy lub szczury to wciąż mogą one przedostać się do wnętrza budynku przez otwarte drzwi lub okna. Aby tego uniknąć nie powinniśmy pozostawiać ich otwartymi. Powinniśmy zadbać również o to, aby otoczenie budynku nie sprzyjało występowaniu gryzoni ponieważ ryzyko związane z pozostawieniem otwartych drzwi będzie tym mniejsze im mniej będzie gryzoni w otoczeniu. Co jednak zrobić aby otoczenie naszego budynku nie sprzyjało występowaniu w nim gryzoni? Przede wszystkim powinniśmy usunąć z niego zbędne w nim przedmioty takie jak między innymi gruz, czy śmieci. Warto też regularnie kosić trawę rosnącą dookoła budynku.

Przedstawiliśmy jedynie kilka przykładów działań, które mogą zostać przez nas podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa pojawienia się gryzoni w naszym otoczeniu. W zależności od budynku może pojawić się konieczność podjęcia jeszcze innych rodzajów działań po to, aby nasz budynek był prawidłowo zabezpieczony przed myszami i szczurami. Dla każdego budynku, a także dla każdej działki działania które powinniśmy podjąć będą inne. Z tego powodu jeśli chcemy mieć pewność, że będziemy w odpowiedni sposób zabezpieczeni przed myszami i szczurami powinniśmy skorzystać z usług profesjonalnej firmy DDD oferującej nam za równo zwalczanie gryzoni jak i doradztwo dotyczące dodatkowych działań, które możemy podjąć w celu celu zmniejszenia prawdopodobieństwa tego, że gryzonie pojawią się w danym miejscu.

Szczególnie istotne jest to w przypadku zakładów produkujących żywność lub opakowania ponieważ pojawienie się w nich gryzoni może spowodować zmniejszenie się jakości powstających w nich produktów. Z tego powodu właśnie tego typu zakłady szczególnie często korzystają z profesjonalnych usług deratyzacji. Profesjonalne usługi deratyzacyjne są standardem również w przypadku galerii handlowych, szpitali, a także szeregu innych rodzajów obiektów. W celu zapewnienia pełnego zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami należy podjąć również działania mające na celu zabezpieczenie go przed owadami latającymi i biegającymi, a także innymi mogącymi zagrażać mu rodzajami szkodników. W tym celu warto skorzystać z usług firmy insektpol oferującej kompleksowe zabezpieczenie wszelkiego rodzaju budynków i budowli przed szkodnikami.  

Poleć innym ten artykuł: