osuszanie

jak pozbyć się wilgoci w domu

Wilgoć w domu jak się pozbyć

Wilgoć w domu to poważny problem dotykający wielu domów i mieszkań, a tym samym wielu osób. W związku z tym opracowano liczne metody mające na celu walkę z wilgocią w domu.

Krótkotrwały wzrost wilgotności może nastąpić w każdym normalnie użytkowanym lokalu. Niestety jeśli podwyższona wilgotność utrzymywać się będzie w danym miejscu przez dłuższy czas może to spowodować rozwinięcie się w nim szkodliwych dla zdrowia grzybów lub pleśni.

W naszym artykule napiszemy jak się pozbyć wilgoci z domu. Podczas opisywania jakie są sposoby na wilgoć skupimy się na dwóch sposobach, a mianowicie na tym jak się pozbyć wilgoci z domu za pomocą osuszaczy powietrza i na tym jak się pozbyć wilgoci z domu poprzez remont. Na początek jednak napiszemy skąd bierze się wilgoć w domu.

Wilgoć w domu – przyczyny

Często zdarza się, że poziom wilgoci w domu wzrasta po wykonaniu działań remontowych polegających na przykład na dociepleniu budynku lub wymianie znajdującej się w nim stolarki okiennej. Prowadzi to do usunięcia nieszczelności przez które jak dotąd wilgoć uciekała z wnętrza budynku. Dzieje się tak jednak jedynie w sytuacji gdy w danym miejscu źle działa system wentylacji. Pierwszymi objawami świadczącymi o wzroście wilgotności w domu są parowanie szyb i zaduch.

Przyczyny wilgoci w domu – powodzie i zalania

Wilgoć w domu może pojawiać się również na skutek zdarzeń losowych takich jak na przykład powódź lub zalanie. Spowodowane jest to najczęściej gwałtownym wzrostem poziomu pobliskich rzek lub awarią sieci wodociągowej. Usunięcie wody trwa zazwyczaj co najmniej kilka godzin. Niestety efekty powodzi lub zalania w postaci wilgoci często pozostają w domach o wiele dłużej.

Skąd się bierze wilgoć w domu – przecieki

Wilgoć w domu może pojawiać się również mimo tego, że nie doszło w nim do żadnych zdarzeń losowych. W takiej sytuacji wilgoć trafia do wnętrz domów z zewnątrz lub z wewnątrz.

Jeśli chodzi o źródła zewnętrzne to wilgoć najczęściej pochodzi z gleby lub z deszczówki.

Opady deszczu są źródłem wilgoci jeśli w domu występują przecieki. Najbardziej oczywistym źródłem przecieków jest dach. Przeciekanie dachu najczęściej wynika z jego przerdzewienia lub uszkodzenia na przykład przez powalone na dach przez wiatr drzewa. Czasami zdarza się, że od początku jest on ułożony w sposób umożliwiający przenikanie wody przez jego powierzchnie. Woda może przeciekać też przez tarasy i ściany. Czasami zdarza się, że deszczówka zalewa mury. Dzieje się tak między innym w sytuacji, gdy rynny się zapchały, ich przepustowość jest za mała lub przeciekają one.

Deszczówka może pojawiać się też na ścianach w sytuacji, gdy deszcz połączony jest z silnym wiatrem powodującym nawiewanie kropli deszczu na ściany. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji, gdy dach zbyt mało wystaje poza obręb budynku. Często zdarza się to w sytuacji, gdy budynek został ocieplony, ale nie było to połączone z powiększeniem dachu. W takich sytuacjach dach może bardzo mało lub nawet w ogóle nie wystawać poza ściany budynku. Przecieki często mają też miejsce w okolicach kominów.

Skąd się bierze wilgoć w mieszkaniu – gleba

Drugim zewnętrznym źródłem wilgoci jest gleba. Z tym źródłem wilgoci mamy do czynienia w sytuacji, gdy budynek nie został wyposażony we właściwą izolacje przeciwwilgociową fundamentów oraz podłóg na gruncie lub izolacja ta została uszkodzona albo jest nieciągła. Miejsce w którym ujawnia się przeciek pochodzący z gleby często jest bardzo odległe od miejsca w którym przeciek nastąpił w związku z czym jego zlokalizowanie nierzadko jest dość trudne. Wilgoć z gleby może przechodzić wyżej w wyniku podciągania kapilarnego. Na skutek tego procesu dość łatwo może ona podejść do wysokości 150 centymetrów, a nawet znacząco wyżej. To jak wysoko może dojść woda na skutek podciągania kapilarnego uzależnione jest od wielu czynników takich jak na przykład rodzaj gleby, poziom wód gruntowych, materiał z którego zrobiony został mur w którym ma miejsce podciąganie kapilarne i grubość tego muru.

Skąd wilgoć w domu – przyczyny wewnętrzne

Poznaliśmy już zewnętrzne źródła wilgoci w domach. Teraz przejdźmy do wewnętrznych źródeł wilgoci w domach.

Głównym wewnętrznym źródłem wilgoci w domach są ich mieszkańcy i wykonywane przez nich czynności takie jak oddychanie, pranie i gotowanie. W zimnych, źle wentylowanych pomieszczeniach pochodząca z takich czynności para skrapla się na najchłodniejszych fragmentach ścian i stropów. Powstające w takich sytuacjach zacieki często błędnie uważane są za rezultaty nieszczelności. Skraplanie się pary wodnej następuje na skutek przekroczenia maksymalnej ilości wilgoci, która może znajdować się w powietrzu. Ilość ta spada wraz ze spadkiem temperatury powietrza.

Jeśli dany dom wyposażony jest w dobrze działającą wentylacje woda odprowadzana jest z jego wnętrza. Jeśli dany dom wentylacji nie posiada, działa ona nieprawidłowo lub jest uszkodzona, a w jego wnętrzu stale przebywają ludzie to przekroczenie maksymalnej wilgotności powietrza jest nieuchronne. Prowadzi to jak wspominaliśmy do osadzania się wilgoci na najzimniejszych powierzchniach domu następstwem czego jest pojawianie się w nim groźnych dla zdrowia grzybów. O zbyt wysokiej wilgotności powietrza świadczą między innymi niewysychające ręczniki w łazienkach i długotrwale zaparowane lustra.

Zawilgocenie budynku często jest skutkiem błędów popełnionych podczas jego projektowania lub budowy.

Całkowite uniknięcie powstawania skroplin jest dość trudne niemniej możliwe jest zbudowanie budynku w sposób umożliwiający ich szybkie odparowanie. Istnieje wiele sposobów aby budynek posiadał takie możliwości. Na przykład ściany należy budować w ten sposób, aby opór dyfuzyjny malał do zewnątrz. Umożliwia to przenikanie wody przez ściany. Opór dyfuzyjny to zdolność ścian do zatrzymywania pary wodnej.

Wilgoć technologiczna i budowlana

Obok wspominanych zawilgoceń eksploatacyjnych istnieją również dwa rodzaje zawilgoceń charakterystycznych dla nowych lub gruntownie wyremontowanych budynków, a mianowicie wilgoć technologiczna i wilgoć budowlana.

Wilgoć technologiczna pochodzi z użytej podczas produkcji materiałów budowlanych wody. Ilość wody uzależniona jest od rodzaju materiału budowlanego w którym się ona pojawiła. W przypadku betonu komórkowego lub silikatów jej ilość może dochodzić nawet do 50 %.

Wilgoć budowlana trafia do materiałów budowlanych po ich wytworzeniu. Może to następować podczas składowania lub budowy. Za równo wilgoć technologiczna jak i budowlana powinny zniknąć z nowo wybudowanego lub wyremontowanego domu w ciągu kilku lat od jego powstania.

Wilgoć w domu a choroby                                                                                                                                                     

Prawidłowy poziom wilgotności panującej w domu to od 30 do 65% przy temperaturze wynoszącej od 20 do 22°C. Jeśli przez kilka dni w danym pomieszczeniu utrzymuje się wyższa, przekraczająca 80% wilgotność może spowodować to rozwinięcie się w domu pleśni lub grzybów. Ich rozwój może następować w każdej występującej w domach temperaturze niemniej najintensywniejszy jest on w temperaturze wynoszącej od 20 do 30°C, a więc optymalnej również z punktu widzenia człowieka. Zakres materiałów na których może następować rozwój grzybów jest bardzo szeroki w związku z czym trudno o dom lub mieszkanie w którym nie ma umożliwiających rozwój grzybów materiałów.

O obecności grzybów w domu świadczy przede wszystkim unoszący się w budynku nieprzyjemny zapach oraz pojawiające się na powierzchni ścian wykwity. Wykwity te mogą być czarne, zielone lub brunatne. Zarodniki grzybów są szkodliwe. Mogą one powodować liczne negatywne następstwa zdrowotne takie jak choroby układu oddechowego, alergie, bóle stawów i mięśni, nieżyt nosa, zmęczenie i inne. Krótko mówiąc lepiej niemieć grzybów w domu, a najlepszym sposobem żeby niemieć w domu grzybów jest zapobiegnięcie jego zawilgoceniu.

Jak pozbyć się wilgoci z domu

Jak widać grzyby w domu wiążą się z dużym ryzykiem zdrowotnym, a jednym z podstawowych działań, które należy podjąć w celu ich zwalczenia jest usunięcie wilgoci z danego miejsca. Opracowano wiele metod mających na celu osiągnięcie tego celu. Jedną z tych metod jest usunięcie wilgoci z domu za pomocą osuszaczy powietrza znane również jako osuszacze wilgoci. Osuszacze powietrza usuwają wilgoć z powietrza. Suche powietrze wchłania wilgoć ze ścian, podłóg i innych elementów budynków.

osuszanie domu z wilgoci

Systemy odmrażania gorącym gazem umożliwiają uzyskanie wysokiej wydajności osuszaczy również w nieogrzewanych pomieszczeniach.

Osuszacze powietrza to urządzenia, które ze względu na swoje przeznaczenie często muszą być transportowane. Na szczęście są one dobrze przystosowane do tego celu.  Osuszacze powietrza posiadają koła sprawiające, że mogą być one łatwo transportowane przez jedną osobę. Jeśli konieczne jest ich przenoszenie po schodach lub w trudnym terenie do ich przenoszenia mogą być niezbędne dwie osoby.

Osuszenie zalanego budynku zazwyczaj związane jest z trwającą bez przerwy przez kilka dni nieprzerwaną pracą urządzenia. Na szczęście osuszacze wilgoci zbudowane są w sposób umożliwiający długotrwałą pracę tych urządzeń bez zewnętrznego nadzoru. Liczniki godzin pracy urządzeń umożliwiają precyzyjne ustalenie czasu ich działania.

Ponadto możliwe jest dołączenie do nich zewnętrznych higrostatów dzięki czemu można sterować ich działaniem w zależności od poziomu wilgotności.

Profesjonalne osuszacze powietrza nie są urządzeniami tanimi. Na szczęście można je wypożyczyć na czas przez który będą one nam potrzebne.

Osuszacze wilgoci stosowane są głównie w miejscach, w których nastąpiło zalanie. Osuszacze wilgoci mogą też być i często są stosowane również w miejscach w których nie nastąpiło zalanie w związku ze zdarzeniami losowymi, lecz zawilgocenie jest w nich stałym problemem.

Wilgoć w domu jak się pozbyć poprzez remont

Nie powinniśmy jednak zapominać, że w miejscu w którym wilgoć stanowi stały problem osuszacze nie powinny być jedynym zastosowanym rozwiązaniem. W tego typu miejscach konieczne może być wykonanie remontu dzięki któremu poziom wilgotności na stałe obniżony zostanie do optymalnego dla zdrowia przebywających w nim osób poziomu.

Dla zapewnienia odpowiednio niskiego poziomu wilgoci w domu konieczne jest zapewnienie prawidłowego przebiegu powietrza w danym miejscu. W tym celu należy zamontować kratki wentylacyjne. Kratki te powinny zostać zamontowane we wszystkich nieposiadających okien pomieszczeniach w tym zwłaszcza w tych, w których pojawia się woda czyli kuchniach, łazienkach i toaletach. System wentylacji powinien mieć odpowiednio wysoką wydajność umożliwiającą wymienienie w ciągu godziny ilości powietrza odpowiadającej kubaturze lokalu w którym został on zainstalowany.

W wielu miejscach zapewnienie tak dużej cyrkulacji powietrza za pomocą jedynie kratek wentylacyjnych nie jest możliwe w związku z czym należy wymusić w nich obieg powietrza za pomocą wentylacji mechanicznej. Zwiększenie ilości kratek wentylacyjnych lub zamontowanie wentylacji mechanicznej w danym domu nie zawsze jest możliwe lub wymagałoby wprowadzenia poważnych, a tym samym kosztownych zmian w konstrukcji budynku. W takiej sytuacji pomocne może okazać się regularne wietrzenie domu.

Jeśli przyczyną zawilgocenia są przecieki należy usunąć źródła ich występowania. Może to oznaczać konieczność naprawienia nieszczelnego pokrycia dachowego albo wymienienia lub wyczyszczenia rynien.

Jeśli przyczyną wilgoci w domu jest podciąganie kapilarne zawilgoceniu ścian zapobiec można poprzez wstrzyknięcie w ścianę środków chemicznych które utworzą warstwę izolacyjną.

Poleć innym ten artykuł: