gazowanie zboża

Fumigacja Silosów

INTEGROWANE METODY ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W PUSTYCH MAGAZYNACH FUMIGACJA SILOSÓW Od 27 kwietnia 2013 r. obowiązuje Ustawa o środkach ochrony roślin, ogłoszona 12 kwietnia br. (Dz. U., poz. 455 ). Ustawa ta zawiera m. in. przepisy wprowadzające od 1 stycznia 2014 r. obowiązek przestrzegania przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin zasad integrowanej ochrony roślin. FUMIGACJA Różne Read more about Fumigacja Silosów[…]

fumigacja zboża

GAZOWANIE ZBOŻA

GAZOWANIE ZIARNA ZBOŻA, SILOSÓW I MAGAZYNÓW.   Jest to proces, w którym wykorzystuje się substancje chemiczne (fumiganty). Dokładnie są to środki ochrony roślin (ochrona owoców, odrobaczywianie ziarna) stosowane w postaci dymów, par lub gazów. Są to nisko wrzące i łatwo lotne związki ciekłe i stałe. Fosforowodór(PH3) -nieorganiczny związek chemiczny, którego cząsteczka składa się z atomów fosforu Read more about GAZOWANIE ZBOŻA[…]