Ozonowanie autobusów
Ozonowanie autobusów
Ozonowanie autobusów

Ozonowanie autobusów

Z autobusów i busów korzystają różni ludzie. Różni ludzie to również różne sytuacje. Nierzadko zdarza się, że ludzie podróżujący autobusami wymiotują w nich, oddają mocz, ranią się, zanieczyszczają je jedzeniem lub dochodzi w nich do innych niestandardowych sytuacji. Czyszczenie autobusu po takich wydarzeniach bywa trudne, ale niestety zdarza się, że nawet jeśli było ono wyjątkowo skrupulatne w autobusie wciąż śmierdzi. Nieprzyjemne zapachy powstają też w autobusach w wyniku ich eksploatacji i związanego z nią regularnego przebywania w autobusach ludzi o zróżnicowanych w tym również niekiedy niskich standardach higieny. Również w takim przypadku standardowe metody sprzątania mogą nie wystarczyć w celu zwalczenia nieprzyjemnych zapachów które pojawiły się w autobusie.

W takich sytuacjach z pomocą przychodzi ozonowanie. Ozonowanie skutecznie neutralizuje różne rodzaje zapachów w tym również te, których nie udało się wyeliminować za pomocą innych metod zwalczania nieprzyjemnych zapachów. Ozonowanie może być przeprowadzane w autobusach po wspomnianych wcześniej lub podobnych incydentach albo jako regularny zabieg mający na celu zwalczanie zapachów powstających podczas standardowej eksploatacji autobusów.

Jak działa ozon podczas ozonowania autobusów

Substancją, która stosowana jest podczas zabiegu ozonowanie autobusu lub ozonowanie busa jak również podczas ozonowania innych pojazdów lub miejsc jest, jak łatwo się domyślić ozon. Czym jednak jest ozon? Ozon to trójatomowa odmiana tlenu mająca w temperaturze pokojowej postać bladoniebieskiego gazu. Pod postacią cieczy staje się niebieskoczarny, a jako ciało stałe fioletowoczarny. Ozon stosowany podczas ozonowania ma jednak zawsze postać gazową. Cząsteczki ozonu są bardzo niestabilne. Dużo bardziej od standardowych cząsteczek tlenu stanowiących około 20 % gazów znajdujących się w atmosferze.

ozonowanie autobusów
ozonowanie autobusów

Ponieważ wszystkie cząsteczki wchodzące w skład ozonu są atomami tego pierwiastka zaliczany jest on do cząsteczek homoatomowych. Ozon ma charakterystyczny zapach. Stąd pochodzi jego nazwa po grecku oznaczająca pachnący. Ozon jest utleniaczem o wyjątkowo silnym działaniu. Potrafi utleniać nawet substancje takie jak kwas siarkowy. Stężenie ozonu mierzy się w jednostkach określanych jako PPM. Stężenie danego gazu wynosi 1 PPM jeśli w milionie cząsteczek wszystkich gazów znajduje się jedna cząsteczka danego gazu.

Ozon w atmosferze

Ozon naturalnie występuje w dwóch rejonach atmosfery. Większość ozonu atmosferycznego znajduje się w stratosferze, gdzie stale powstaje on i rozpada się na skutek działania promieniowania ultrafioletowego. Przyjrzyjmy się bliżej temu procesowi. Dwuatomowa cząsteczka tlenu, która pochłonie promieniowanie ultrafioletowe rozpada się na dwa pojedyncze atomy tlenu. Następnie w obecności dodatkowych cząsteczek, które ułatwiają reakcje pojedyncze atomy tlenu łączą się z dwuatomowymi cząsteczkami tlenu tworząc ozon. Promieniowanie ultrafioletowe powoduje rozpad dwuatomowych cząsteczek zwykłego tlenu, ale w ten sam sposób powoduje rozpad cząsteczek ozonu na dwuatomową cząsteczkę tlenu oraz na pojedynczy atom tlenu. Ozon może rozpadać się również w wyniku łączenia ze wspominanymi pojedynczymi atomami tlenu, w wyniku czego powstają dwie dwuatomowe cząsteczki tlenu. Ozon w stratosferze chroni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym. Ozon nie tworzy w stratosferze jednolitej warstwy. Warstwa zawierająca ozon ma kilkanaście kilometrów grubości. Cząsteczki ozonu wymieszane są w niej z innymi zawartymi w niej gazami i stanowią jedynie bardzo niewielką część znajdujących się w niej cząsteczek. Niedostateczna ilość ozonu w niektórych rejonach stratosfery określana jest jako dziura ozonowa. Uważa się, że odpowiadają za nią produkowane przez człowieka freony.

Druga strefa występowania ozonu znajduje się tuż przy powierzchni ziemi. Powstaje on tam na skutek oddziaływania światła słonecznego z różnymi substancjami takimi jak na przykład substancje organiczne, czy związki azotu, które produkowane są przez samochody.

Ozon powstaje również podczas wyładowań atmosferycznych w związku z czym jego charakterystyczny zapach można wyczuć po burzy.

Przebieg ozonowania autobusu

Ozon powstający podczas ozonowania produkowany jest za pomocą ozonatorów. Ozonatory produkują ozon z dwuelementowych cząsteczek tlenu, które w dużych ilościach znajdują się w atmosferze. Generatory ozonu produkują ten gaz za pomocą metody wyładowań koronowych. Podczas wyładowań koronowych wyładowania elektryczne powodują w nich jonizację gazu, który otacza przewodnik.

Jeśli chodzi o przebieg zabiegu ozonowanie autobusu przebiega podobnie jak ozonowanie samochodu osobowego, ozonowanie busów, ozonowanie samochodu ciężarowego, ozonowanie mieszkania, ozonowanie domu lub ozonowanie innych budynków, obiektów lub środków transportu.

Ozon jest gęstszy od powietrza w związku z czym nie ucieka z miejsc w których przeprowadzane jest ozonowanie, lecz koncentruje się w dolnych częściach pojazdów oraz pomieszczeń, gdzie pozostaje dopóki samoczynnie się nie rozpadnie. Ozonowanie powietrza pozostawia specyficzny zapach, który jest wyczuwalny już przy stężeniu wynoszącym 0,02-0,05 PPM, natomiast staje się niebezpieczny w stężeniu powyżej 0,08 PPM w powietrzu wdychanym przez co najmniej 8 godzin.

Jak ozonowanie niszczy mikroorganizmy

Ozon powstający podczas ozonowania szybko samoczynnie rozkłada się na dwuatomową cząsteczkę tlenu oraz na samotny atom tegoż pierwiastka. Wolne atomy tlenu określane również jako wolne rodniki uszkadzają błony komórkowe. Cząsteczki ozonu, które dostały się do komórek powodują hamowanie działania enzymów komórkowych w wyniku czego oddychanie wewnątrzkomórkowe zostaje wstrzymane. W przypadku mniejszych organizmów prowadzi to do ich śmierci.

Im mniejsze organizmy tym większa w porównaniu z rozmiarem ich ciała jest powierzchnia przez którą stykają się one z powietrzem, a więc i z ze znajdującym się w nim ozonem. Z tego powodu im mniejszy jest dany organizm tym skuteczniejszy będzie ozon w jego zwalczaniu. W związku z tym ozon skutecznie zwalcza mikroorganizmy takie jak między innymi grzyby, pleśnie, bakterie, wirusy. Przy odpowiednim stężeniu ozonu w pomieszczeniu wymienione mikroorganizmu są z niego całkowicie z niego eliminowane. Ozon może też skutecznie zwalczać organizmy nieznacznie większe takie jak roztocza, czy małe owady.

Czy ozonowanie autobusu jest bezpieczne?

Ozon w przypadku długotrwałego przebywania w miejscu o jego wysokim stężeniu może być szkodliwy również dla ludzi. Objawami zatrucia ozonem są między innymi podrażnienie oczu, kaszel, drapanie w gardle, senność i ból głowy. W przypadku wystąpienia tych objawów należy opuścić ozonowane pomieszczenie lub pojazd i wyjść na świeże powietrze. Ryzyka związanego z ozonowaniem można uniknąć jeśli zostanie ono przeprowadzone przez wykwalifikowanych techników, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Ozonowanie przeprowadzone przez takie osoby przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa staje się całkowicie bezpieczne i nie wiąże się z żadnym ryzykiem.

Ozon stosowany podczas ozonowania całkowicie rozkład się w stosunkowo krótkim czasie. Czas połowicznego rozkładu ozonu to mniej więcej 20- 30 minut. Sprawia to, że w przeciwieństwie do zabiegów przeprowadzanych innymi środkami ozonowanie jest całkowicie bezpieczne jeśli zostało przeprowadzone w prawidłowy sposób. Bez względu na to jak zostało przeprowadzone i jak długo trwało ozonowanie po upływie pewnego czasu od zakończenia ozonowania nie pozostają żadne pozostałości ozonu, który zastosowany został podczas zabiegu. W przeciwieństwie do ozonowania w przypadku zabiegów przeprowadzonych metodami chemicznymi zawsze pozostają pewne resztki używanych podczas zabiegów substancji.

Skuteczność ozonowania autobusu

Ozonowanie nie tylko eliminuje brzydkie zapachy, ale także odkaża miejsca w których jest ono przeprowadzane. W przeciwieństwie do innych metod zwalczania nieprzyjemnych zapachów ozonowanie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, a nie tylko je maskuje. Poprzez ozonowania usuwane są wszystkie zapachy bez względu na przyczynę ich powstania w tym między innymi zapachy powstałe na skutek rozkładu zwłok i palenia papierosów. Ozonowanie miejsca zgonu jest zabiegiem bardzo często przeprowadzanym w miejscu, w którym zwłoki przebywały przez kilka dni.

Obok autobusów ozonowanie często przeprowadzane jest również w innych rodzajach pojazdów. Samochody ciężarowe i inne rodzaje ciężarówek w użyciu są przez wiele godzin dziennie. Często zdarza się, że dla kierowców są miejscem życia w którym spędzają oni cały swój czas między innymi śpiąc w nich i jedząc. Sprawia to, że również w samochodach ciężarowych może dojść do powstania nieprzyjemnych zapachów. Dlatego ozonowanie samochodu ciężarowego lub ozonowanie tira również jest bardzo często przeprowadzanym zabiegiem. Ozonowanie pozwala na skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów z ciężarówki i usuwanie nieprzyjemnych zapachów z tira.

Inne miejsca w których przeprowadzane jest ozonowanie

Ozonowanie to skuteczny sposób na poprawę jakości powietrza, dezynfekcję i deakaryzacje w  domach, mieszkaniach, samochodach osobowych, budynkach użyteczności publicznej, browarach, zakładach przetwórstwa mięsnego, chłodniach, więzieniach, aresztach, karetkach, domkach campingowych, kurnikach, chlewniach, a także w wielu innych rodzajach budynków i pojazdów. Spośród wymienionych szczególnie często przeprowadzane są ozonowanie domu, ozonowanie mieszkania, ozonowanie samochodu ciężarowego i ozonowanie kurnika.

Odgrzybianie mieszkań

Ozonowanie niszczy też pleśnie powstające po powodzi i odgrzybia stare mieszkania. W przypadku odgrzybiania ozon działa głównie powierzchniowo w związku z czym w niektórych sytuacjach może okazać się niewystarczający i może być konieczne połączenie ozonowania z innymi metodami zwalczania grzybów i pleśni.

Inne zastosowania ozonu

Ozon znany jest od dawna. Intensywne badania nad ozonem trwają już od XIX wieku. Na skutek wspomnianych badań znalezionych zostało wiele zastosowań ozonu. Ozon używany jest jako utleniacz w paliwie rakietowym, do wyjaławiania wody pitnej oraz jako reagent podczas ozonolizy. Ozon jest gazem o właściwościach silnie aseptycznych. W związku z tym stosowany jest on do dezynfekcji wody. Używany był w ty celu między innymi po awarii w oczyszczalni ścieków „czajka”, która nastąpiła 27 i 28 sierpnia 2019 roku. Ozon wprowadzany był wtedy do ścieków, które awaryjnie  zrzucane były z tej oczyszczalni.

Poleć innym ten artykuł: