dezynsekcja

Dezynsekcja polega na tępieniu szkodliwych owadów, za pomocą środków fizycznych (para wodna, ogień, gorące powietrze), chemicznych (środki owadobójcze), mechanicznych (oczyszczanie) i biologicznych, polegających na wyzyskaniu naturalnych antagonizmów w przyrodzie między gatunkowe, a także na przekształcaniu ich warunków ekologicznych. Insekty te są dużym zagrożeniem w przemyśle spożywczym ponieważ są nosicielami licznych organizmów chorobotwórczych.

Dezynsekcja szkodników jest obowiązkowa dla dozorców domów mieszkalnych (bloków, kolonii)  wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia jest obowiązkowa. Ze względu na §2 pkt. 6 który brzmi:

„Wykonywanie czynności związanych z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją pomieszczeń, urządzeń oraz terenu nieruchomości, przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców, w zakresie ustalonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosownie do wytycznych tych organów;”

SPI – owady magazynowanej żywności

Szkodniki z gatunku owadów występujące w magazynowanej żywności to szczególna grupa pasożytów, ponieważ spędzają większość swojego życia w magazynowanej żywności, wliczając swój rozwój. Żeby zapobiec stratom zaleca się regularne inspekcje dzięki czemu wczesne wykrycie może zapobiec ich występowaniu.

Karaczany

Rząd owadów z przeobrażeniem niezupełnym, liczący około 4600 gatunków. Prowadzą przeważnie nocny tryb życia. Ciało zazwyczaj ciemno ubarwione (różne odcienie brązu i ciemnego brązu). Głowa jest prawie w całości ukryta pod tarczowatym i szerokim przedpleczem (stąd ich nazwa hełmce). Mają długie, wieloczłonowe i pokryte szczecinkami czułki. Przednia para skrzydeł jest silnie schitynizowana i ciemniejsza. Skrzydła z widocznym i gęstym użyłkowaniem. Tylna para skrzydeł jest zazwyczaj szeroka i błoniasta, w spoczynku ukryte pod pierwszą parą. Często spotykane są formy krótkoskrzydłe (brachypteria). Odnóża są długie i smukłe z długimi kolcami, pozwalają na szybki bieg. Odwłok jest szeroki, zakończony parą członowanych wyrostków odwłokowych (cerci). Samice czasem noszą przyczepiony do odwłoka kokon jajowy (ooteka). W Polsce udokumentowano występowanie 16 gatunków, co stanowi ok. 0,4% wszystkich gatunków karaczanów żyjących współcześnie na ziemi. Spośród 16 gatunków krajowych jedynie
7 występuje w środowiskach naturalnych.

Mucha domowa

Niewielki pospolity owad występujący na całym świecie. Odwłok barwy szarożółtej jest jaśniejszy na spodniej części. Nogi zakończone są pazurkami i przylgami. Posiada aparat typu liżącego, służący do zlizywania pokarmu płynnego lub stałego, który zostaje rozpuszczony enzymami śliny. Złoto-czerwono-brunatne oczy zapewniają 360° pole widzenia. Jest typowym synantropem. Mucha lata stosunkowo wolno, ok. 8 km/h, uderza skrzydłami do 33 razy na sekundę.

Mrówka

Bardzo rozpowszechniony owad występujący praktycznie pod każdą szerokością geograficzną, tworzą społeczności kastowe żyjące w gniazdach. Liczbę gatunków mrówek szacuje się na około 12 tysięcy. W Polsce występują 103 gatunki.

Metody zwalczania owadów (dezynsekcja)

Dezynsekcje Mechaniczne

W przypadku owadów pułapki mechaniczne rzadko znajdują zastosowanie praktyczne przez co czasami nie są uznawane za narzędzia zwalczania owadów. Jedynymi skutecznymi nie chemicznymi metodami walki z powyższymi szkodnikami są:

lampy owadobójcze – praktycznie wszystkie lampy owadobójcze działają na takiej samej zasadzie – owady są wabione do lampy światłem ultrafioletowym o odpowiedniej długości fali. Owady zwabione takim światłem są zabijane na siatce elektrycznej, zwanej także rusztem. Często dodatkowo w lampach owadobójczych umieszcza się wkład lepny. W przypadku lamp z tradycyjną siatką – rusztem, martwe owady są zbierane w tacach umieszczonych w dolnej części lampy owadobójczej.

lep na muchy– pułapka sporządzona najczęściej z paska papieru szerokości paru centymetrów i długości kilkudziesięciu centymetrów obustronnie pokrytego warstwą kleju. Ciekawostką jest że dawniej stosowano w tym celu sznurek nasączony odpowiednią mieszanką kleju. Pasek lub sznurek taki wiesza się we wnętrzu pomieszczenia, często pod zwisającą w nim lampą, gdzie często gromadzą się latające muchy.

Należy podkreślić że tego rodzaju narzędzia są skuteczniejsze tylko i wyłącznie na insekty latające (np. komary, muchy) w pozostałych grupach owadów nie znajdują one zastosowania praktycznego z racji swoich kształtów i założeń producenta.

Dezynsekcje Biologiczne

Początkowo, zgodnie z nazwą była to metoda zwalczania szkodników za pomocą ich naturalnych wrogów. Obecnie pod tą nazwą ukrywa się wiele różnorodnych metod, których celem jest zmniejszenie populacji szkodnika poniżej progu szkodliwości gospodarczej a zarazem zminimalizowanie wpływu samych zabiegów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Wobec różnorodności stosowanych zabiegów, w sensie ogólnym powinno się raczej mówić o ekologicznych metodach zwalczania szkodników lub o proekologicznych zabiegach ochronnych i zapobiegawczych. W zakres tych metod wchodzą działania wykorzystujące następujące metody:

agrotechniczne – jest to jedna z podstawowych metod stosowanych w celu zwalczania insektów, która obejmuje: wybór lokalizacji pola ze względu na wymagania danej uprawy, typ gleby, stosowanie płodozmianu, zabiegi uprawowe, nawożenie, przygotowanie materiału siewnego, niszczenie chwastów, terminowy sprzęt i niszczenie resztek pożniwnych.

biotechniczne– metody polegające na wykorzystaniu w sztucznych lub naturalnych pułapkach syntetycznych związków chemicznych występujących w środowisku i wpływających na owady, jak np. feromony, kairomony, repelenty, itp.

Złożoność sposobów oddziaływania powoduje, że podział metod jest orientacyjny i nie całkiem rozłączny, co nie ma najmniejszego wpływu na ich skuteczność.

Dezynsekcje Chemiczne

Metody chemiczne dezynsekcji dotyczą zastosowania środków owadobójczych, na terenie opanowanym przez szkodniki. Środki chemiczne do zwalczania szkodników stosuje się w uprawach rolnych, sadach, a nawet w lasach. Inną grupą są środki kontaktowe, które wnikają do wnętrza organizmu przez pokrywy ciała, a także wewnętrzne, które działają przez narządy trawienne. Najsilniejsze środki chemiczne, takie jak na przykład DDT, działają przez pokrywy ciała i drogi oddechowe. Są one też groźne dla człowieka, ponieważ kumulują się one w organizmie ludzkim i mogą spowodować zachwianie równowagi hormonalnej i zachorowanie na raka. Samodzielne i nadmierne stosowanie środków owadobójczych może przynieść więcej szkody niż pożytku, dlatego lepiej zgłosić się z powyższym problemem do specjalnie wyszkolonego personelu, szczególnie jeśli chodzi o dezynsekcje domu.

W związku z tym że stosowanie środków chemicznych w przemyśle spożywczym jest zagrożenie skażeniem dla żywności, powinno się je stosować tylko w razie konieczności i tylko przez wykwalifikowany personel firmy specjalizującej się w DDD.

Insektycydy– substancje z grupy pestycydów używane do zwalczania szkodników w uprawach rolnych, lasach, w magazynach z żywnością, a także w mieszkaniach. Zależnie od składu chemicznego insektycydy zabijają owady lub jedynie ograniczają ich rozród, co również wpływa na ilość owadów. Niektóre insektycydy zostały zabronione na całym świecie ze względu na ich szkodliwe oddziaływanie na środowisko, ludzi i zwierzęta – najbardziej znanym przykładem jest DDT. Aktualnie największy nacisk kładzie się na szybkości i jakości rozpadu substancji na cząstki nie zagrażające przyrodzie.

Akarycydy – chemiczne środki do zwalczania roztoczy, pajęczaków, molików itp., które są szkodnikami roślin uprawnych i produktów spożywczych. Akarycydy przeznaczone są głównie do niszczenia jaj i larw. Większość akarycydów należy do związków o wąskim spektrum działania. Wszystkie specyficzne środki, nie zawierające w cząsteczce fosforu, nie działają układowo, większość w ogóle nie wnika do tkanki roślinnej, co powoduje, iż wymagana jest duża dokładność w przeprowadzaniu zabiegu niszczenia szkodników.

Powyższe środki chemiczne klasyfikowane są pod względem sposobu atakowania niechcianego szkodnika:

  • układ nerwowy
  • wytwarzanie energii
  • wytwarzanie naskórka
  • układ hormonalny
  • równowagę wodną

Tagi: Dezynsekcja, żuromin, likwidacja owadów, Mława, odkażanie, Warszawa, skuteczna Gdańsk, Olsztyn. Dezynsekcja skuteczna,