mrówki faraona

Mrówki (Formicidae)

Mrówki są owadami, które sprawiają nam problemy szczególnie często. Spośród około 100 gatunków mrówek występujących na terenie Polski szczególnie duże problemy sprawiają mrówki faraona (Monomorium pharaonis). Mrówki faraona są bardzo niewielkie w związku z czym ich rozpoznanie nierzadko może sprawiać problemy. Pod względem budowy przypominają one inne gatunki mrówek, ale małe rozmiary sprawiają, że szczegóły anatomiczne ich budowy mogą być trudne do zauważenia w związku z czym patrząc na nie czasami trudno jest rozpoznać, że mamy do czynienia z mrówkami. Z tego powodu osoby, u których pojawiły się mrówki faraona często opisują je jako małe robaki, małe robaczki, robactwo lub robaki. Dopiero bliższe przyjrzenie się tym owadom pozwala uświadomić sobie, ze są to po prostu najzwyklejsze mrówki, choć znacznie mniejsze od tych do których widoku się przyzwyczailiśmy. Dlatego jeśli zauważymy małe robaki w domu, małe robaczki w domu, małe robaki w mieszkaniu lub małe robaczki w mieszkaniu to bardzo prawdopodobnym jest to, że zauważyliśmy mrówki faraona.

W naszym artykule napiszemy kiedy mrówki faraona pojawiły się w Polsce, czym są mrówki faraona, jak wygląda faraonka, jak wytępić mrówki faraona, jak wygląda mrówka faraona, gdzie są gniazda mrówek faraona, jak zwalczyć mrówki faraona, jak się pozbyć mrówek faraona, jak zwalczyć faraonki i jak wytępić faraonki. Na zakończenie napiszemy jakie są profesjonalne  sposoby na mrówki faraona oraz domowe  sposoby na mrówki faraonki.

Podział społeczeństwa mrówek faraona na kasty

Społeczeństwa mrówek faraona podobnie jak jest to w przypadku społeczeństw większości gatunków mrówek cechują się wysokim stopniem zorganizowania. Społeczności te podzielone są na kasty. Przedstawiciele poszczególnych kast mrówek faraona różnią się ze sobą zadaniami wykonywanymi przez swoich przedstawicieli oraz budową ciał. Budowa ciał przedstawicieli poszczególnych kast mrówek przystosowana jest do wypełniania wykonywanych przez nie zadań.

Królowe mrówek faraona zajmują się zakładaniem nowych gniazd oraz rozmnażaniem. Przedstawicielki tej kasty są nieliczne i zazwyczaj przebywają wewnątrz gniazd. W związku z tym dość rzadko są one widywane przez ludzi.

Mrówki faraona, które widujemy zazwyczaj zaliczane są do kasty robotnic. Do robotnic należy większość obowiązków mrówek w tym opiekowanie się larwami i królową, budowa i naprawa gniazd oraz pozyskiwanie pożywienia.

Mrówki faraona – jak wyglądają

Przedstawiciele wszystkich kast mrówek faraona mają dwunastoczłonowe czułki. Ostatnie trzy spośród tych członów tworzą buławkę. Niewielkie oczy faraonek mają od 6 do 8 przyoczek.

Mrówki faraona samiec

Barwy i rozmiary mrówek faraona uzależnione są od kasty do której zaliczamy jest dany osobnik mrówek faraona. Najmniejsze rozmiary mają osiągające 2 milimetry długości samce mrówek faraona. Ich ciała w przeważającej części są czarne. Jedynie odnóża oraz czułki samców są żółtawe.

Mrówki faraona robotnica

Robotnice mrówek faraona są minimalnie większe od samców mrówek faraona. Mają one 2,5 milimetra długości. Są one żółtawo lub brązowo-rude. Zatem jeśli zauważyliśmy małe rude robaczki w mieszkaniu, małe żółtawe robaczki w mieszkaniu lub małe brązowe robaczki w mieszkaniu to bardzo możliwe, że zauważyliśmy mrówki faraona.

Mrówki faraona królowa

zwalczanie mrówekNajwiększe podobnie jak jest to u wszystkich  gatunków mrówek są królowe mrówek faraona. Mają one 4 milimetry długości i są minimalne ciemniejsze od robotnic mrówekfaraona. Różnica w rozmiarach pomiędzy królowymi, a robotnicami jest u mrówekfaraona dużo mniejsza niż jest to w przypadku innych gatunków mrówek, ale owady te rekompensują to dużą ilością królowych, których może być nawet 2000 w pojedynczej kolonii przy czym warto pamiętać o tym, że kolonie mrówekfaraona nierzadko składają się z wielu gniazd mrówek faraona.

Mrówki faraona rozmnażanie się

Mrówki faraona cechują się wyjątkowo szybkim tempem rozmnażania się. Dzięki temu wystarczą jedynie 3 lata aby pojedyncze gniazdo mrówek faraona opanowało liczący sobie kilka pięter blok. Idealna temperatura dla rozwoju mrówek faraona wynosi od 25 do 30 ° Celsjusza, a wilgotność 80%.

Mrówki faraona skąd się biorą?

Wszystkie mrówki faraona, które widujemy przychodzą do nas ze swoich gniazd. Zazwyczaj gniazda zakładane są przez mrówki faraona w niewielkiej odległości od łazienek i kuchenek, które stanowią źródło pożywienia i wilgoci dla mrówek faraona. Owady te rzadko oddalają się od swoich gniazd na odległość większa od kilku metrów. Wysokie wymagania mrówek faraona odnośnie temperatury sprawiają, że rzadko zakładają one gniazda poza mieszkaniami. Gniazda mrówek faraona zazwyczaj są dość dobrze ukryte przed naszym wzrokiem. Często znajdują się one w przestrzeniach pomiędzy ścianami lub w piwnicach. Zazwyczaj obecność mrówek faraona zauważamy kiedy poszukują one pożywienia. Budynkami w których gniazda mrówek faraona znajdują się szczególnie często są bloki zbudowane z wielkiej płyty. Bloki te jako całość są dość wytrzymałe niemniej nierzadko bywały one niestarannie wykańczane w związku z czym istnieje w nich wiele szczelin umożliwiających mrówkom faraona łatwe rozprzestrzenianie się po całym budynku.

Co jedzą mrówki faraona ?

Mrówki faraona preferują pokarmy zawierające duże ilości białka. Nierzadko zjadają one drobinki pokarmu, których rozmiary są na tyle małe, że nie są one widoczne dla ludzi.

Ofiarami mrówek faraona bardzo często padają inne owady. Najczęściej atakowane są przez nie jaja i larwy oraz zwłoki osobników dorosłych. Żywe postaci dorosłe atakowane są wyłącznie w przypadku osobników szczególnie słabych.

Skąd się wzięły mrówki faraona ?

Mrówki faraona są owadami o szerokim zakresie występowania żyjącymi w tych samych miejscach w których żyją ludzie. Do Europy trafiły one z Egiptu przywiezione przez francuzów pod koniec XVIII stulecia. W starożytności władcami Egiptu byli faraonowie dlatego pochodzące z Egiptu mrówki nazwano mrówki faraona. Egipt nie jest jednak państwem z którego mrówki faraona się wywodzą. To skąd mrówki faraona trafiły do Egiptu nie jest do końca jasne. Najprawdopodobniej trafiły tam one z Indii, choć istnieje również możliwość, że trafiły one do tego kraju z Indonezji lub Ameryki Południowej. Od tego czasu mrówki faraona wielokrotnie były przywożone do Europy z rejonu Bliskiego Wschodu.

Faraonki w Polsce

W Polsce obecność mrówek faraona po raz pierwszy odnotowano w XIX wieku, choć prawdopodobnie populacje mrówek faraona, które pojawiły się wtedy w Polsce nie przetrwały do dzisiaj.

Po raz kolejny mrówki faraona pojawiły się na terenie Polski w latach pięćdziesiątych XX wieku. Podejrzewa się, że trafiły one do naszego kraju z towarami i paczkami przywożonymi z zagranicy na pokładach statków lub w bagażach podróżnych.

Mrówki faraona szkodliwość

Straty powodowane przez mrówki faraona są bardzo duże. Przenoszą one liczne chorobotwórcze organizmy, a także zjadają i niszczą naszą żywność.

Mrówki faraona ugryzienia

Ludzie często zadają sobie pytanie czy jad mrówek jest groźny? Generalnie rzecz biorąc nie. U zdrowych osób objawy ugryzienia zazwyczaj ograniczają się jedynie do swędzenia i niezbyt silnego bólu. Główną przyczyną wymienionych objawów jest kwas mrówkowy znajdujący się w składzie jadu mrówkowego. Zazwyczaj objawy ugryzień mrówek są krótkotrwałe i ustępują po upływie kilku dni od ugryzienia.

Ugryzienia mrówek mogą być groźne dla osób uczulonych na ich jad. Uczulenie na jad mrówek często współwystępuje z uczuleniem na jad innych owadów na przykład pszczół, os lub trzmieli.

Dlaczego mrówki chodzą jedna za drugą?

Jeśli jedna z mrówek faraona znajdzie pokarm to wracając do gniazda zostawia za sobą ścieżkę feromonową dzięki której ona i inne osobniki mrówek faraona będą mogły wrócić do tego samego miejsca. Kolejne mrówki, które pojawią się w danym miejscu również zostawiają za sobą ścieżkę feromonową. Dzieje się tak aż do wyczerpania się źródła pokarmu znajdującego się w danym miejscu. Po wyczerpaniu się źródła pokarmu wracające do gniazda mrówki faraona przestają wydzielać feromony. Prowadzi to do zaniknięcia ścieżki feromonowej, a w konsekwencji do zaprzestania przez mrówki wędrówek daną trasą.

Mrówki faraona jak wytępić

Mrówki faraona są coraz częstszym problemem. Straty, które powodują są duże w związku z czym ich pojawienie się w danym miejscu wiąże się z koniecznością ich zwalczania.

Wyeliminowanie mrówek poprzez zabijanie pojedynczych osobników z góry skazane jest na porażkę. Dotyczy to wszystkich gatunków mrówek niemniej w przypadku mrówek faraona stwierdzenie to jest szczególnie prawdziwe. Wynika to z wyjątkowo szybkiego nawet jak na mrówki rozrodu, a przede wszystkim z dużej ilości królowych mrówek faraona. Z tego powodu w celu pozbycia się mrówek faraona konieczne jest chemiczne zwalczanie mrówek faraona. Najlepiej jeśli przeprowadzi je specjalistyczna firma zwalczająca mrówki faraona. W przypadku bloków wielorodzinnych mrówki faraona często występują jednocześnie w wielu znajdujących się obok siebie mieszkaniach. W takiej sytuacji aby przeprowadzić skuteczne zwalczanie mrówek faraona najlepiej jest zwalczać te małe szkodniki za jednym razem we wszystkich mieszkaniach w których wykryto obecność mrówek faraona.

Mrówki faraona cechują się bardzo wysoką odpornością na zwalczanie mrówek faraona. Nawet zabicie wszystkich królowych mrówek faraona, których jak wspominaliśmy potrafią być tysiące nie gwarantuje sukcesu. W takim przypadku robotnice mrówek faraona zaczną opiekować się larwami mrówek faraona w taki sposób, aby wyrosły one na nowe królowe mrówek faraona. Jeśli dane jaja mrówek faraona nie zostały zapłodnione rozwijają się z nich samce mrówek faraona.

Zdolność do rozwinięcia się kolonii z niewielkiej liczby osobników jest przyczyną sukcesów tego gatunku. Przypadkowe przeniesienie kilku mrówek faraona może doprowadzić do powstania sporej kolonii. Podobnie jest w przypadku gdy kolonia mrówek faraona znajdująca się w danym miejscu została niemal całkowicie zniszczona, ale pozostało po niej kilka żywych osobników mrówek faraona. Już przeżycie kilku mrówek faraona jest wystarczające do tego, aby cała kolonia mrówek faraona odrodziła się. Sprawia to, że zwalczanie mrówek faraona przeprowadzane przez niefachowców nierzadko okazuje się nieskuteczne ponieważ mimo najlepszych chęci często nie udaje im się zlikwidować wszystkich osobników mrówek faraona.

Inne gatunki mrówek w domach, mieszkaniach i ogrodach

Mrówki faraona sprawiają najwięcej problemów na terenie domów i mieszkań niemniej pojawiają się w nich również inne gatunki mrówek na przykład mrówki hurtnice, mrówki rudnice i gmachówki. Mrówki te zakładają jednak swoje gniazda poza naszymi mieszkaniami w związku z czym pojawiają się wewnątrz naszych mieszkań znacząco rzadziej. Czasami zdarza się jednak, że pojawiają się w nich w sporych ilościach zwłaszcza jeśli znajdą w nich duże ilości pokarmów słodkich na przykład rozsypanego cukru. Pojawianiu się tych gatunków mrówek w danym miejscu można łatwo zapobiec poprzez pozatykanie szczelin na przykład gipsem.

Obok mieszkań i domów mrówki powodują również spore straty na terenie ogrodów. Przesuszają ziemie budując w niej gniazda i drążąc korytarze, odkrywają bulwy i kłącza roślin oraz uszkadzają drewniane budowle w których budują gniazda. Szczególnie duże zniszczenia wynikają z opiekowania się przez mrówki mszycami co skutkuje uszkodzeniami roślin na których żerują mszyce.

Domowe sposoby odstraszania mrówek

Jeśli chodzi o domowe sposoby na mrówki to jest ich niemało. Łączy je jednak to, że nie są one tak skuteczne jak profesjonalne zwalczanie mrówek poprzez oprysk na mrówki. Najpopularniejsze domowe sposoby na mrówki to sposoby na mrówki polegające na ich odstraszaniu poprzez rozkładanie barier. Bariery na mrówki tworzone są z przedmiotów lub substancji wydzielających zapachy, które odstraszają mrówki. Najczęściej stosowane są w tym celu zioła (lawenda, mięta, bazylia, pietruszka, majeranek, wrotycz), przyprawy (pieprz, sól, cynamon, pieprz ziołowy), fusy od kawy zbożowej lub prawdziwej, nafta, terpentyna, wazelina, kreda lub węgiel drzewny. Bariery te są mniej skuteczne w stosunku do mrówek faraona niż w stosunku do innych gatunków mrówek.

Mrówki można próbować powstrzymać również poprzez zagipsowanie wszelkich znajdujących się w domu lub mieszkaniu szczelin przez które mrówki przedostają lub mogą przedostawać się do środka. Nie jest to jednak łatwe zwłaszcza w przypadku mrówek faraona ponieważ nawet bardzo małe szczeliny są w ich przypadku wystarczające aby przedostały się one do pomieszczeń. Uszczelnienie wszelkich otworów ma za to tą zaletę, że skutecznie powstrzyma ono również przedostawanie się do wnętrza budowli również innych gatunków niepożądanych organizmów w tym owadów i gryzoni.

Poleć innym ten artykuł: