odławianie odstraszanie gołębi

odstraszanie ptaków gołębi

Wiele dużych miast jednoznacznie kojarzonych się z gołębiami. Dotyczy to zwłaszcza miast często odwiedzanych przez turystów, którzy chętnie dokarmiają te ptaki. Turyści zwykle pojawiają się w miejscach w których jest dużo zabytków. Liczne zabytki to jedzenie dla gołębi (ponieważ przyciągają one karmiących gołębie turystów), a także schronienie ponieważ wiele z nich zapewnia gołębiom również dobre warunki lęgowe. Niestety obecność gołębi w miejscach w których znajdują się zabytki jest niepożądana ponieważ gołębie zanieczyszczają zabytki swoimi odchodami. Zanieczyszczanie zabytków, innych budynków, a także szczególnie pechowych ludzi odchodami gołębi jest główną, choć nie jedyną przyczyną dla której obecność tych ptaków w wielu miejscach jest niepożądana.

Budynki, zabytki i inne budynki często, choć rzadziej niż przez gołębie zanieczyszczane są również przez inne gatunki ptaków takie jak między innymi jaskółki oknówki i wróble.

Problemy z gołębiami

Szczególnie duże
zagrożenie stanowią ptaki żyjące na terenie lotnisk. Ich zderzenie z samolotem
może spowodować wystąpienie katastrofy lotniczej. Szczególnie niebezpieczne są
zderzenia samolotów z całymi stadami ptaków w wyniku czego może dojść do
jednoczesnego uszkodzenia wszystkich silników napędzających dany samolot.
Pojedyncze ptaki nie są tak niebezpieczne ponieważ nowoczesne samoloty
projektowane są w taki sposób aby mogły bezpiecznie wrócić na lotnisko lub
polecieć na następne nawet jeśli jeden z ich silników zostanie uszkodzony.

odstraszanie odławianie ptaków

Na terenie magazynów żywności i zakładów ją produkujących ptaki mogą powodować zanieczyszczenie tej żywności.

Ptaki w zależności od miejsca w którym się pojawiły i ich gatunku mogą powodować jeszcze inne rodzaje problemów.

Rozwiązania problemów z gołębiami

Popularnym rozwiązaniem problemu z ptakami zanieczyszczającymi budynki jest montowanie na budynkach różnego rodzaju urządzeń, które uniemożliwiają ptakom przesiadywanie w miejscach w których ich obecność jest szczególnie niepożądana. Najpopularniejsze rozwiązania stosowane w tym celu to listwy w których zamontowane są kolce, metalowe i nylonowe siatki oraz spirale.

Kolce na ptaki

Dużą zaletą kolców na ptaki jest fakt, że dla ich zamontowania nie jest konieczne posiadanie zezwolenia od generalnego dyrektora ochrony środowiska. Czynność ta nie została bowiem wymieniona wśród czynności, które zakazane są przez ustawę o ochronie przyrody. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaleca jednak, aby kolce te były zabezpieczone w taki sposób, aby nie raniły one ptaków na przykład poprzez zastosowanie kolców, których końcówki zagięte będą w dół, lub zabezpieczenie końców kolców za pomocą gumowych nakładek. Zalecenia te znaleźć można w opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wydanej w dniu 10 marca 2011 roku. Ryzyko zranienia ptaków przez kolce można zminimalizować również poprzez zamontowanie ich w miejscu w którym widoczne będą one przez ptaki z odpowiednio dużej odległości.

kolce na gołębie

Spirale na ptaki

Spirale na ptaki mają postać skręconych prętów, które sprawiają, że ptaki nie mogą zająć stabilnej pozycji w miejscu, w którym są one zamontowane. Płaskie powierzchnie można zabezpieczyć za pomocą poziomych drutów, które obracają się kiedy ptaki próbują na nich usiąść.

spirale na gołębie

Kolejna metoda na ptaki to nylonowe siatki. Siatki te mogą być przezroczyste w związku z czym nie pogarszają one wyglądu budynku, w którym zostały one zamontowane. Siatki nylonowe oferowane są w różnych wersjach charakteryzujących się różnymi rozmiarami oczek co umożliwia zamówienie siatki o rozmiarach oczek dopasowanych do rozmiarów gatunku ptaków które są największym problemem w danym miejscu. Niestety zdarza się, że ptaki zaplątują się w nylonowe siatki. Ryzyko takie nie występuje w przypadku skorzystania z siatek metalowych.

Odstraszanie ptaków

Ptaki mogą być odstraszane również metodami akustycznymi za pomocą emitujących różne rodzaje dźwięków urządzeń. Odstraszacze akustyczne najczęściej emitują dźwięki przestraszonych ptaków lub drapieżników. Niestety metody akustyczne są mało skuteczne. Niedługo po ich zastosowaniu można wprawdzie zauważyć pozytywne efekty, ale po pewnym czasie ptaki zaczynają rozumieć, że słyszane przez nie odgłosy nie są związane z rzeczywistymi zagrożeniami. Wtedy zaczynają ignorować te odgłosy i wracają do miejsc z których wypłoszyły je odstraszacze akustyczne. W takiej sytuacji jedynym gatunkiem dla którego dźwięki odstraszaczy są problemem zaczynają wydawać się ludzie.

Opracowano liczne metody wizualnego odstraszania ptaków, ale z odstraszaniem ich tymi metodami występują podobne problemy co w przypadku odstraszania ptaków metodami akustycznymi. Wizualnych metod odstraszania ptaków to między innymi balony, naklejki, makiety drapieżnych ptaków, odstraszacze laserowe oraz obrotowe tabliczki.

W przypadku
gniazd jaskółek lub wróbli czasami pod gniazdami bywają montowane również
podstawki zatrzymujące odchody tych ptaków. Przed odchodami oknówek
zabezpieczyć się można także poprzez zamontowanie półek lęgowych.

montaż kolców na ptaki

Duże skupiska ptaków mogą być płoszone. W tym celu konieczne jest jednak posiadanie odpowiedniej zgody od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W takim przypadku stosowane mogą być dwie metody odstraszania ptaków, a mianowicie metoda hukowa oraz odstraszanie ptaków za pomocą ptaków drapieżnych.

Do odstraszania ptaków mogą być używane różne gatunki ptaków drapieżnych w tym między innymi rarogi górskie i stepowe, jastrzębie Harrisa, a zwłaszcza sokoły wędrowne. Odstraszanie ptaków za pomocą ptaków drapieżnych stosowane jest głównie na terenie lotnisk. Odstraszanie ptaków przez ptaki drapieżne nie jest popularne poza lotniskami. Jest tak ze względu na jej koszty wynikające z konieczności stałego zatrudniania najlepiej kilku sokolników w celu zapewnienia stałej obecności przynajmniej jednego w konkretnym zakładzie. Również ilość drapieżnych ptaków powinna odpowiadać potrzebom lotniska.

Odławianie ptaków

Wszystkie wymienione metody mają swoje wady. Kolce i inne podobne zabezpieczenia są skuteczne tylko jeśli zostały zamontowane w odpowiedni sposób. Niestety nie zawsze się tak dzieje. Dlatego dość często widuje się ptaki siadające tuż obok kolców. Zazwyczaj zabezpieczenia przeciwko ptakom są jednak skuteczne w ochronie przed ptakami danego miejsca, ale ptaki po prostu siadają niedaleko w miejscu, w którym zabezpieczenia te nie zostały zamontowane. Jeśli chodzi o odstraszanie to skuteczne jest ono jedynie przez krótki czas dopóki ptaki nie zrozumieją tego, że zagrożenie dla ptaków, które symulują odstraszacze jest jedynie iluzoryczne. Długotrwale skuteczne jest jedynie odstraszanie za pomocą ptaków drapieżnych jest ono jednak jednocześnie bardzo drogie.

odławianie odstraszanie gołębi

Z tego powodu najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu z ptakami jest ich odłowienie. Ptaki odławiane są przy pomocy pułapek. Pułapki te mogą mieć zróżnicowaną budowę, kształt lub metodę działania najczęściej jednak mają one formę klatki.

Odławianie ptaków kwestie prawne

Jeśli chodzi o ograniczenia prawne dotyczące odławiania to polskie prawo
zakazuje stosowania niektórych metod odławiania.

Są to przede wszystkim metody odławiania ptaków stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia tych zwierząt lub mogące narazić je na niepotrzebne cierpienie. Zakazane jest zatem odławianie ptaków przy pomocy kusz, trucizn, środków usypiających, dymów, gazów, haków lepów i sideł. Ograniczenia dotyczą także odławiania ptaków za pomocą pojazdów. Statki powietrzne oraz pojazdy silnikowe będące w ruchu w ogóle nie mogą być stosowane do odławiania ptaków, a łodzie mogą być stosowane w tym celu tylko jeśli poruszają się nie szybciej niż 5 kilometrów na godzinę.  

Zakazane są również niektóre urządzenia mogące przyciągać ptaki z większych
odległości, a więc spoza miejsc w których wystąpił z nimi problem powodujący
konieczność odłowienia na przykład urządzenia które odtwarzają nagrania
zwierząt, lustra oraz sztuczne źródła światła.

Jako wabiki nie mogą być stosowane zwierzęta okaleczone lub oślepione.

Liczne ograniczenia dotyczące odławiania ptaków sprawiają że zazwyczaj nie stanowi ono zagrożenia dla życia i zdrowia ptaków ani nie naraża ono ich na cierpienie.

Odławianie ptaków jest dość trudne w związku z czym jeśli mamy problem z ptakami najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług profesjonalnej firmy oferującej usługę profesjonalne odławianie ptaków.

Poleć innym ten artykuł: