dzikie psy

Ochrona przed dzikimi zwierzętami

Ochrona przed dzikimi zwierzętami to poważny problem. Lista zwierząt, które mogą zagrażać człowiekowi lub hodowanym przez niego zwierzętom jest długa. W tym artykule zajmiemy się najczęściej stosowanymi metodami ochrony przed nimi. Należy jednak pamiętać, że ochrona przed dzikimi zwierzętami to temat niezwykle szeroki i nie sposób go wyczerpać w jednym, choćby nawet najobszerniejszym artykule.

Pułapki żywołowne

Pierwszą metodą stosowaną w celu ochrony przed dzikimi zwierzętami, które przedstawimy są pułapki żywołowne z wabikami. Stosuje się je do walki z kunami, lisami, tchórzami, łasicami, norkami i innymi zwierzętami. Jako wabik służą specjalnie dobrane przynęty. Pułapki powinny być skonstruowane w taki sposób, aby nie ranić zwierząt. Ich wielkość musi być dostosowana do rozmiarów odławianych zwierząt. W rozpoznaniu gatunku szkodnika pomocne są fotopułapki, które rozpoczynają nagrywanie, gdy wykryją ruch.

Odstraszacze

Skutecznym sposobem na dzikie zwierzęta jest ich odstraszanie. W tym celu wykorzystywane są różne metody. Do najczęściej stosowanych należą środki techniczne, obecność ludzka, psy, palenie ognisk w pobliżu ogrodzeń oraz silne światło, ale najczęściej stosowanymi odstraszaczami są odstraszacze dźwiękowe. Stosowane są one przede wszystkim do walki z ptakami, które odstraszają symulując odgłosy ataków ptaków drapieżnych. Odstraszacze dźwiękowe służą też do odstraszania innych zwierząt między innymi dzików, kretów, kun, łasic i myszy.

Elektryczny pastuch

Elektryczny pastuch jest rodzajem ogrodzenia. Spełnia on dwie funkcje. Pierwszą z nich jest zabezpieczenie przed wychodzeniem zwierząt hodowlanych poza ogrodzenie. Drugą z nich jest zabezpieczanie pastwiska lub uprawianego pola przed dzikimi zwierzętami. Zwierzęta bardzo szybko uczą się, że dotknięcie przewodu pastucha elektrycznego jest nieprzyjemne, co sprawia, że unikają one drutu. Wiele jednak zależy od determinacji zwierzęcia. Zwierzęta mające potomstwo do wykarmienia mogą usilnie starać się przedostać na chroniony teren mimo niemiłych uczuć związanych z dotknięciem pastucha. Koszty związane z zastosowaniem tego urządzenia można zmniejszyć dzięki temu, że skuteczność takich ogrodzeń rozciąga się także na miejsca, w których elektryczny pastuch jest tylko atrapą. rozciągnięcie zwykłego sznurka na w miejscu, gdzie zamontowany jest działający pastuch elektryczny wywołuje u zwierząt taki sam strach przed jego dotknięciem, jak przed dotknięciem elektrycznego pastucha. Szczególnie często używa się elektrycznego pastucha do ochrony pól przed dzikami. Należy jednak pamiętać, że pastuch chroniący przed dzikami powinien być silniejszy od zwykłego ponieważ mają one grubą skórę. 

Zadbanie o odpowiednie pojemniki na śmieci

Ponieważ wiele zwierząt podchodzi pod ludzkie siedziby aby pożywić się wyrzucanymi przez ludzi odpadkami należy uniemożliwić im dostęp do pojemników na śmieci. W tym celu powinny one być wystarczająco duże, aby śmieci się z nich nie wysypywały, posiadać szczelne pokrywy i być regularnie opróżniane. Kubły na śmieci szczególnie często przyciągają szczury myszy i występujące w Tatrach niedźwiedzie.

Zwierzęta chronione

Ilość metod stosowanych do ochrony przed dzikimi zwierzętami jest duża i uzależnione są one przede wszystkim od rodzaju zwierzęcia, które nam zagraża. Stosując je należy pamiętać, że wiele gatunków dzikich zwierząt podlega ochronie prawnej i ich zwalczanie podlega poważnym ograniczeniom. Zwierzęta ściśle chronione można odłowić, ale w tym celu niezbędne jest posiadanie zezwolenia wydanego przez Ministra Środowiska. Aby odłowić zwierzęta częściowo chronione potrzebne jest zezwolenie wojewody.

Zezwolenia na odłów zawierają między innymi

  • Nazwisko, imię i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy dokonującego odławiania
  • nazwę gatunku lub gatunków, które będą odławiane
  • ilość osobników, których dotyczy zezwolenie na odławianie
  • opis czynności, na które wydano zezwolenie;
  • dozwolone środki i sposoby chwytania, odławiania lub zabijania zwierząt lub sposoby wykonania innych czynności, na które wydano zezwolenie;
  • czas i miejsce wykonania czynności, na które zezwolono
  • wskazanie podmiotu, który będzie uśmiercał zwierzęta;

Dobrym wyjściem na poradzenie sobie z problemem dzikich zwierząt jest wynajęcie specjalistycznej firmy, która dobierze metodę ochrony odpowiednią do sytuacji i gatunku dzikiego zwierzęcia.

Poleć innym ten artykuł: