gołąb

ODŁAWIANIE DZIKICH ZWIERZĄT

Dzikie zwierzęta są coraz większym problemem. Z roku na rok rośnie liczebność kun, lisów i innych zwierząt. Wiąże się z nimi wiele zagrożeń takich jak:
Roznoszenie chorób zakaźnych
Zanieczyszczenia piwnic, strychów i innych pomieszczeń
Wyrządzanie szkód wśród zwierząt gospodarskich np. drobiu
Jednym ze sposobów na rozwiązanie problemów powodowanych przez dzikie zwierzęta jest ich odławianie. Jedną ze stosowanych w tym celu metod jest ich odławianie przy użyciu pułapek żywołownych. Celem odławiania jest pomoc w powrocie zwierząt do ich naturalnego środowiska a także uniknięcie zagrożenia dla ludzi wynikającego z ich obecności w miastach. Pułapki żywołowne działają na zasadzie nęcenia. W momencie wejścia zwierzęcia do środka zostaje naciśnięta płytka zwalniająca zapadnię zatrzymująca wyłapywane zwierzę w środku. Odłowione zwierzęta wywożone są daleko od miejsca wyłapania i wypuszczane w odpowiednim dla nich środowisku.  Odławianie dzikich zwierząt nie jest takie łatwe jak się wydaje.

Jakie dobrać pułapki żywołowne?

Ważne jest odpowiednie postawienie pułapki i dostosowanie jej do wielkości i wagi odławianego zwierzęcia. Bardzo ważna jest też czułość zapadni. Zapadnia zbyt delikatna może zamknąć się samoczynnie, a zbyt mało czuła nie spowoduje zwolnienia zapadni w pułapce. Istotne jest też zastosowanie odpowiedniego atraktantu wspomagającego proces odławiania. Dużym problemem przy odławianiu jest też fakt, że wiele dzikich zwierząt posiada wrodzoną nieufność wobec nieznanych obiektów. Nawet pożywienie umieszczone wewnątrz pułapek może okazać się niewystarczające aby je przyciągnąć. Dlatego warto zlecić odławianie zwierząt specjalistycznej firmie. Inne sposoby na dzikie zwierzęta to metody chemiczne w postaci odstraszających dzikie zwierzęta repelentów i mechaniczne polegające na likwidacji źródła dostępu do szkodników i uzupełnianiu nieszczelności budynku.

Dzikie zwierzęta zagrożeniem ?

Trzeba mieć na uwadze to, że dzikie zwierzęta są zdziczałe i nie mamy niekiedy wpływu na ich zachowanie. Nie możemy też przewidzieć, czy one nas nie zaatakują w obronie lub odruchem naturalnym. Odławianie dzikich zwierząt to przede wszystkim element bezpieczeństwa i komfortu.

Poleć innym ten artykuł: