odstraszanie ptaków gołębi

odstraszanie ptaków gołębi


Skuteczne odstraszanie i odławianie ptaków – biuro@insektpol.pl, tel. +48 732 732 770


Ptaki to piękne zwierzęta, których obserwacja i słuchanie odgłosów sprawia radość. Ludzie dokarmiają je i umieszczają w herbach. W swoim herbie orła, który też jest ptakiem ma również Polska, a nie jest ona jedynym państwem mających w swoim herbie tego ptaka. Niestety ptaki są również przyczynami licznych problemów.

Zagrożenia powodowane przez ptaki

W zakładach przetwórstwa spożywczego lub prowadzących inne rodzaje produkcji, magazynach, muzeach i innych tego rodzaju miejscach nawet niewielkie ilości zanieczyszczeń są bardzo niepożądane. Z tego powodu niedopuszczalna jest w ich wnętrzu obecność nawet pojedynczych ptaków.

Mówiąc o sprawiających problemy ptakach mamy na myśli przede wszystkim gołębie miejskie. Gołębie miejskie pochodzą od gołębia skalnego, który zamieszkuje skalne tereny południowej Europy. Gołębie skalne rozpoczęły zasiedlanie miast od zasiedlenia aglomeracji znajdujących się w pobliżu miejsc swojego pierwotnego gniazdowania, a w późniejszym czasie rozprzestrzeniły się na kolejne miasta. Gołębie miejskie najczęściej przebywają w miejscach intensywnie uczęszczanych przez ludzi takich jak parki i zabytkowe centra miast w których często pojawiają się chętnie dokarmiający gołębie turyści. Miejscami, które gołębie zasiedlają najczęściej są gzymsy, parapety, szczeliny w murach, dachy budynków, strychy i stropodachy. Gołębie nie budują gniazd na drzewach ani na krzewach. Jeśli dane miejsce jest odpowiednie do budowy gołębich gniazd mogą one wybudować wiele gniazd w jednym miejscu na przykład mogą one wybudować kilkanaście gniazd na terenie jednego strychu.

Gołębie to roślinożerne ptaki odżywiające się głównie nasionami oraz pozostawianymi przez ludzi odpadkami. Dzięki ludziom tereny zurbanizowane stały się głównym terytorium występowania gołębi.

W zabytkowych centrach miast pojawia się wielu turystów dokarmiających gołębie. Prowadzi to do pojawienia się na terenie zabytkowych centrów miast dużych ilości tych ptaków. Dokonują one wielu zniszczeń spośród których najpoważniejszymi jest zanieczyszczanie zabytkowych budynków odchodami. Zanieczyszczone w ten sposób budynki stają się nieestetyczne i przestają być chlubą miast w których się znajdują. Znajdujący się w odchodach ptaków amoniak powoduje niszczenie obiektów wykonanych z piaskowca lub z metalu.

Odchody tych ptaków niszczą też samochody, zanieczyszczają ubrania przechodzących osób i brudzą suszące się pranie. Zniszczenia powodowane przez gołębie są na tyle poważne, że przez właścicieli hoteli i restauracji znajdujących się w miejscach w których są one szczególnie uciążliwe nazywane są latającymi szczurami.

Ptaki roznoszą też liczne choroby i pasożyty, a pierze jest poważnym alergenem człowieka. Toksyny znajdujące się w ptasich odchodach mogą wywoływać choroby płuc, które mogą być nawet śmiertelne.

Spośród przenoszonych przez ptaki pasożytów szczególnie niebezpieczny dla człowieka jest obrzeżek gołębi znany też jako kleszcz ptasi lub kleszcz gołębi. Obrzeżek gołębi jest kleszczem żywiącym się krwią gołębi i innych ptaków. Obrzeżek gołębi występuje wszędzie tam, gdzie pojawiają się gołębie: kurnikach, gołębnikach, poddaszach, strychach i wieżach Kościołów. Z tych miejsc przedostają się do domów w których atakują ludzi. Ataki obrzeżków najczęściej następują nocą. Obrzeżki zwykle pobierają krew przez od 0,5 do 1,5 godziny. Ślina obrzeżków jest silnym alergenem mogącym doprowadzić nawet do wstrząsu anafilaktycznego i śmierci. Obrzeżki przedostają się do mieszkań przede wszystkim wtedy gdy brakuje im ptasich żywicieli na przykład w sytuacji gdy gołębie zostały usunięte z danego miejsca.

Innymi niż gołębie często sprawiającymi problemy ptakami są wróble i jaskółki niemniej gatunki te sprawiają ludziom problemy dużo rzadziej od innych ptaków.

Firmy odstraszające ptaki

Niestety odstraszenie ptaków nie jest proste w związku z tym osoby indywidualne, a nawet firmy i instytucje, które nie zajmują się ich zwalczaniem mogą nie poradzić sobie samodzielnie z tym problemem. Na szczęście istnieją firmy DDD zajmujące się ich odstraszaniem. Firmy DDD stosują wiele metod mających na celu odstraszenie ptaków z których część przedstawimy poniżej.

Siatki polietylenowe przeciw ptakom

Pierwszą z metod, które przedstawimy są polietylenowe siatki przeciw ptakom. Siatki te mają najczęściej taki sam kolor jak budynki na których są one zakładane dzięki czemu są one niemal niewidoczne dla postronnych obserwatorów. Polietylenowe siatki przeciw ptakom cechują się wysoką trwałością, oraz odpornością na promieniowanie UV i wahania temperatur. Siatki skutecznie zabezpieczają przed ptakami gzymsy, wnęki, okna strychowe, balkony, rzeźny oraz inne elementy architektoniczne.

Kolce przeciw ptakom

Kolce przeciw ptakom są skuteczną i nowoczesną metodą zabezpieczenia elewacji przed ptakami. Kolce przeciw ptakom zbudowane są z prętów ze stali kwasoodpornej osadzonych na poliwęglanowej podstawie. Zainstalowanie kolców możliwe jest wszędzie, gdzie obecność ptaków jest niepożądana. Kolce przeciw ptakom uniemożliwiają tym zwierzętom siadanie w miejscach zostały one zainstalowane. Kolce przeciw ptakom to metoda wyjątkowo humanitarna ponieważ kolce są tępo zakończone w związku z czym nie ranią one ptaków. Ponieważ instalowane są one na zewnątrz budynków i w innych niedostępnych dla postronnych osób miejscach nie stanowią one również zagrożenia dla ludzi. Ilość elementów architektonicznych na których mogą zostać zainstalowane kolce na ptaki jest spora. Mogą być one instalowane na parapetach, gzymsach, rzeźbach, pasach podrynnowych, klimatyzatorach, osłonach kabli, tablicach reklamowych i innych elementach.

Odstraszanie ptaków za pomocą żelu

W miejscach, w których zamontowanie kolców przeciw ptakom nie jest możliwe stosowany jest trwały, przezroczysty i nietoksyczny żel. Żel może być stosowany w różnych miejscach pod dachem i na zewnątrz w których przesiadują lub gniazdują ptaki takich jak na przykład parapety, krokwie, kalenice i gzymsy.

Odstraszacze dźwiękowe ptaków

Ptaki mogą być też odstraszane za pomocą sygnałów dźwiękowych. Metoda ta stosowana jest w miejscach takich jak parki, sady, lotniska i składowiska odpadów. Metoda ta jest tania i nieszkodliwa dla środowiska naturalnego ale niestety nie zawsze jest ona skuteczna zwłaszcza jeśli odstraszanie odbywa się w miejscu w którym znajduje się pokarm ptaków. Stosowane sygnały dźwiękowe symulują odgłosy ataków ptaków drapieżnych takich jak jastrzębie, sokoły i orły. Odstraszacze dźwiękowe są dość głośne w związku z tym mogą być one uciążliwe dla ludzi i zwierząt jeśli zostaną zainstalowane w pobliżu zabudowań.

Odstraszacze ultradźwiękowe ptaków

Odstraszacze ultradźwiękowe wytwarzają ultradźwiękowe fale atakujące system nerwowy i słuchowy ptaków. Ostraszacze ultradźwiękowe stosowane są przede wszystkim w pomieszczeniach zamkniętych lub częściowo zamkniętych.

Hukowe odstraszanie ptaków

Odmianą odstraszaczy dźwiękowych są odstraszacze hukowe. Podczas odstraszania hukowego wykorzystywany jest wystrzał z armatki. Armatka zasilana jest propanem-butanem. Odstraszane hukowe cechuje się wyjątkowo wysoką skutecznością w zwalczaniu ptaków takich jak wrony, szpaki, gołębie i mewy. Odstraszanie hukowe może być uciążliwe dla ludzi i zwierząt znajdujących się w pobliżu danego urządzenia.

Wizualne odstraszanie ptaków

Odstraszanie dźwiękowe ptaków często wspomagane jest odstraszaniem wizualnym. Odstraszanie wizualne może być stosowane również jako samodzielna metoda odstraszania. W celu wizualnego odstraszania ptaków stosowane są balony stresowe, taśmy holograficzne, makiety ptaków drapieżnych i inne. Szczególnie często stosowaną spośród metod wizualnych metodą jest odstraszanie poprzez obklejanie przeszklonych powierzchni sylwetkami przedstawiającymi ptaki drapieżne.

Laserowe odstraszanie ptaków

Laserowe odstraszanie ptaków to nowa i rzadko stosowana metoda. Polega ona na emitowaniu wiązek światła, które drażnią i odstraszają ptaki. Wytwarzające wspomniane wiązki światła lasery montowane są na tej samej wysokości na której przebywają ptaki.

Elektryczne odstraszanie ptaków

Stosunkowo drogą i w związku z tym rzadko stosowaną metodą jest odstraszanie ptaków za pomocą systemów elektrycznych. Systemy elektryczne płoszą ptaki za pomocą napięcia wynoszącego 5000 V.

Odstraszanie ptaków za pomocą ruchomych prętów

Inną mało powszechną metoda są ruchome pręty, które uniemożliwiają im siadanie w miejscu w którym są zainstalowane. W skład takiego systemu obok pionowych prętów wchodzą również poziome druty i podpórki.

To nie wszystkie istniejące metody odstraszania ptaków stosowane przez firmy DDD. Cały czas prowadzone są działania mające na celu ulepszenia metod odstraszania tych zwierząt.

Metody odstraszania gołebi

Gołębie są nieodłącznie wpisane w krajobraz miejski i najczęściej cieszą się sympatią za strony ludności. Jednak ich obecność przyczynia się do wielu problemów. Nadmierne ich rozmnożenie wpływa na wygląd estetyczny miast, nie tylko przez zanieczyszczenia odchodami, ale także poprzez roznoszenie chorób i pasożytów, które mogą być niebezpieczne dla ludzi.  Powszechnym problemem wśród mieszkańców osiedli są zanieczyszczenia  skrajnych miejsc budynków i parapetów odchodami. Zanieczyszczenia te mają szczególnie negatywny wpływ na zabytki i pomniki, gdyż zawartość kwasu moczowego w kale gołębi, niszczy elewację. W związku z tym niejednokrotnie zmuszeni jesteśmy do rozwiązywania konfiktów, jakie powstają między ludźmi i ptakami poprzez stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń. Walka z gołębiami musi być przeprowadzana w sposób humanitarny oraz zgodny z obowiązującym prawem. Niedozwolone jest narażanie ptaków na cierpienie, a także umyślne ograniczanie liczebności tego gatunku.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaleca stosowanie bezpiecznych dla ptaków i innych zwierząt mechanicznych zabezpieczeń, które uniemożliwią im przebywanie w wyznaczonych miejscach. Do takich zabezpieczeń możemy zaliczyć specjalne listwy, spirale oraz metalowe siatki.

Listwy z drutami posiadającymi plastikowe zakończenia wygięte do dołu, służą zapobieganiu przesiadywania ptaków na parapetach oraz gzymsach budynków. Stanowią one ochronę tych miejsc przed zanieczyszczeniami, powodowanymi przez gołębie lub inne ptaki.

Spirale natomiast choć wyglądają bardzo efektownie, mają podobne zastosowanie jak kolce. Są stosunkowo tanim i bezpiecznym rozwiązaniem, a najlepsze efekty dają przy niewielkim bądź średnim natężeniu ptaków. Zabezpieczają przed ptakami w takich miejscach jak parapety, gzymsy, zadaszenia, barierki czy krawędzie dachów. Spirale mogą być w kształcie okrągłym, owalnym lub w kształcie trójkąta o zaokrąglonym wierzchołku.

Metalowe siatki również stanowią odpowiedni rodzaj zabepieczenia przed ptakami. Są bezpiecznym rozwiązaniem, gdyż w przeciwieństwie do siatek nylonowych, które często ulegają uszkodzeniu, ptaki nie zaplątują się w metalowe siatki.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wprowadziło bezwzględny zakaz umyślnego płoszenia i niepokojenia, wyłącznie do 10 gatunków ptaków. W przypadku gołębia miejskiego zakaz płoszenia dotyczy wyłącznie miejsc gniazdowania w trakcie obecności piskląt w gnieździe.

Poleć innym ten artykuł: