myszy

Deratyzacja, Odszczurzanie, Monitoring Gryzoni.

odszczyrzanie zwalczanie szczurów

Deratyzacją (odszczurzanie) nazywa się ogół czynności prowadzących do zwalczenia szczurów oraz innych gryzoni wyrządzających szkody w mieniu człowieka. Nazwa pochodzi od łacińskiego określenia szczura – rattus, po dodaniu przedrostka ‘de’ , który oznacza odjęcie, usunięcie.

Charakterystyka gryzoni

Obecność gryzoni jest nieodłącznie związana z bytowaniem i działalnością człowieka, bowiem właśnie w pobliżu siedzib ludzkich znajdują one pokarm oraz dogodne warunki do zasiedlenia. Ponadto gryzonie wykazują się wzmożoną płodnością, wysoką zdolnością przystosowawczą i odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe, a także niezwykłym intelektem. Wszystkie te cechy czynią je szkodnikami trudnymi do wyeliminowania dla człowieka.

W Polsce powszechnie występującymi populacjami gryzoni są szczury – szczur śniady i szczur wędrowny oraz myszy – mysz polna, mysz domowa. Rozpowszechnione na szeroką skalę populacje tych szkodników stanowią poważny problem nie tylko dla mieszkańców miast i gospodarstw domowych na terenach wiejskich, ale przede wszystkim dla rolników i przedsiębiorców. Zwierzęta te wykazują tendencję do żerowania w magazynach zbożowych i magazynach żywności, a także w budynkach inwentarskich, gdzie mają dogodne warunki pokarmowe. Z racji szybkiego tempa rozrodu gryzoni oraz ich ‘wzmożonego apetytu’ – szczur potrafi w ciągu 10 dni zjeść równowartość swojej wagi, a jego przeciętna waga wynosi 400 g – mogą one wyrządzić znaczne straty zarówno zjadając zapasy zboża i paszy oraz żywności, jak również skażając je swoimi wydalinami. Co więcej, swoimi ostrymi siekaczami potrafią przegryźć różne elementy wyposażenia budynków, w tym również elementy instalacji elektrycznej, co stwarza ogromne ryzyko powstania pożaru. Największym jednak zagrożeniem ze strony gryzoni jest ich zdolność do przenoszenia groźnych chorób. Są one nosicielami pasożytów, takich jak włosień kręty wywołujący choroby u świń, ale również bakterii m.in. Salmonelli oraz bardzo groźnego wirusa wścieklizny, stanowiącego ogromne niebezpieczeństwo nie tylko dla zwierząt gospodarskich, ale przede wszystkim dla zdrowia i życia ludzi. Biorąc pod uwagę możliwość generowania przez te zwierzęta poważnych strat materialnych jak również nierozerwalnie z nimi związanych strat finansowych oraz stwarzanie zagrożenia dla życia ludzkiego, bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie budynków przed możliwością przedostania się szkodników do wewnątrz, a także obserwacja mająca na celu wykrycie śladów ich żerowania w obiektach. Ponieważ gryzonie unikają bezpośredniego kontaktu z człowiekiem i pożywienia aktywnie poszukują po zmierzchu, głównie nocą, na ich obecność wskazywać może obecność w budynku odchodów lub pogryzione elementy budynku i jego wyposażenia. Wtedy należy podjąć odpowiednie działania, które przyczynią się do zwalczenia populacji szkodników.

Metody zwalczania gryzoni

Zwalczanie gryzoni (deratyzacja, odszczurzanie) jest trudnym i złożonym procesem, wymagającym podjęcia kompleksowych działań, które często wiąże się z zastosowaniem kilku metod jednocześnie, samo bowiem użycie trucizny może okazać się mało skuteczne.

W pierwszej kolejności należy stosować działania profilaktyczne, mające za zadanie zapobiec zasiedlaniu i rozmnażaniu się gryzoni w pomieszczeniach budynków. Należy więc zadbać o to, aby budynek mieszkalny lub gospodarczy utrzymywać w dobrym stanie sanitarnym, nie składować w jego wnętrzu ani też w bliskim sąsiedztwie żadnych odpadów opakowaniowych czy budowlanych ani złomu, które mogą stać się dogodnym miejscem na kryjówkę gryzoni. Nie wolno również zapominać o odpowiednim zabezpieczeniu technicznym budynków przed wdostaniem się szkodników, a więc zapewnienie szczelności ścian i fundamentów oraz pokrycia dachowego, bowiem szczur potrafi przecisnąć się przez szparę mniejszą niż 1,5 cm, natomiast mysz nawet przez szparę mniejszą niż 1 cm! Bardzo istotne jest również zabezpieczenie otworów wentylacyjnych i studzienek kanalizacyjnych a także rur wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji elektrycznej wewnątrz obiektu budowlanego osłonami z drutu odpornego na przegryzanie lub blachy.

W celu wykrycia obecności gryzonia w budynku, można użyć specjalnych pułapek sprężynowych i zapadkowych, bądź też tak zwanych żywołapek, które jednocześnie stanowią metodę aktywnego ich zwalczania. Metoda ta zaliczana jest do metod fizycznych, jednakże znajduje ona zastosowanie jedynie w przypadku zwalczania niewielkiej liczby gryzoni przebywającej w budynkach, bądź do wyłapywania gryzoni próbujących wydostać się z zewnątrz.

W przypadku stwierdzenia dużej liczebności szkodników stosuje się bardziej popularne chemiczne metody, polegające na wystawieniu przynęty – preparatów chemicznych, wykazujących toksyczne działanie na gryzonie, zwanych rodentycydami. Najczęściej wykorzystywanymi i bardzo skutecznymi preparatami do walki z gryzoniami są rodentycydy, które w swoim składzie zawierają antykoagulanty. Działanie antykoagulantów polega na rozrzedzeniu krwi i zaburzeniu jej krzepnięcia, skutkującym krwotokiem wewnętrznym, a w konsekwencji śmiercią gryzonia. Trucizna stosowana jest w małych dawkach i wykazuje spowolnione działanie – śmierć organizmu następuje dopiero po kilku lub kilkunastu dniach od jej zażycia, dzięki czemu gryzoń nie wyczuwa zagrożenia jakie niesie ze sobą zatruty pokarm. Często, aby zwiększyć ‘atrakcyjność’ przynęt, dodaje się do nich również substancje wabiące zwane atraktantami. Jako atraktanty posłużyć mogą ziarna zbóż lub dodanie do przynęt tłuszczu lub białka w celu poprawy ich walorów smakowych i zwiększenia dawki zjedzonej trucizny. Ponadto kluczową rolę w zwalczaniu gryzoni odgrywa rozstawienie trucizny w odpowiednie miejsca, w zależności od tego czy zwalczanymi szkodnikami są myszy, czy też szczury.

odszczurzanie

Zwalczanie myszy?

W przypadku myszy, które przebywają głównie w budynkach, zaleca się rozkładanie przynęt w wielu miejscach, ze względu na ich ‘niespokojne’ żerowanie w wielu miejscach. Jeżeli zaś zwalczanym szkodnikiem są szczury, konieczne jest rozstawienie przynęt w pobliżu miejsc, w których czują się one bezpieczne i w których mają swoje kryjówki oraz na szlakach ich stałego przemieszczania się. Ważne jest, aby przynęty nie rozkładać w miejscach przypadkowych, dlatego też przed rozpoczęciem walki z gryzoniami trzeba dokonać dokładnej inspekcji w celu wykrycia gatunku szkodnika i miejsca jego przebywania, którą najlepiej zlecić pracownikom wyspecjalizowanych firm, znającym dobrze zwyczaje i środowisko życia gryzoni. Inspekcje należy również powtarzać także w toku czynności deratyzacyjnych. Metoda chemiczna ma jednak ograniczone zastosowanie w przemyśle spożywczym, ze względu na ryzyko skażenia rodentycydami żywności, a w konsekwencji również zatrucia zwierząt i ludzi.

Aby zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu zatrucia substancjami zawierającymi rodentycydy zwłaszcza zwierząt domowych i dzieci, przynęty będące zatrutym pokarmem rozstawia się w tzw. karmnikach deratyzacyjnych. Te niedrogie i proste urządzenia uniemożliwiają przypadkowe pobranie trucizny przez zwierzęta domowe.

Istotnym faktem jest, aby działania deratyzacyjne podejmować niezwłocznie po zauważeniu pierwszych oznak bytowania myszy lub szczurów. Pozwala to bowiem zwalczyć je już przy użyciu niewielkiej ilości trucizny a co się z tym wiąże przy niewielkim nakładzie finansowym w ten proceder.

tagi: deratyzacja warszawa, monitoring szkodników, tępienie szczurów, usuwanie myszy, zwalczanie gryzoni, odszczurzanie gdańsk, odmyszanie Olsztyn, deratyzacja odszczurzanie.

Poleć innym ten artykuł: