deratyzacja

Deratyzacja to podstawowa metoda zwalczania szkodników występujących w domach, mieszkaniach lub firmach. Jak w większości przypadkach tak również gryzonie stanowią niebezpieczeństwo, które generują znaczne starty finansowe szczególnie w rolnictwie jak również w magazynach przechowujących żywność. Metody zwalczania tych szkodników można podzielić na trzy rodzaje:

Deratyzacja metodami chemicznymi

Najpopularniejszym sposobem walki ze szczurami w gospodarstwie domowym są popularne trutki na szczury. Trutki na szczury mogą mieć charakter stały lub płynny. Innym skutecznym sposobem może być zastosowanie specjalistycznych środków;przykładowo:

  • Rodentycydy – chemiczne środki toksyczne służące do zwalczania szkodliwych gryzoni, dodawane do pokarmu lub substancji do opylania pól; środki gryzoniobójcze.
  • Antykoagulanty – substancje hamujące fizjologiczny proces krzepnięcia krwi. Do antykoagulantów należy np. heparyna, powodująca inaktywację (utratę aktywności) trombiny i innych osoczowych czynników krzepnięcia.

Deratyzacja metodami fizycznymi

Jak sama nazwa wskazuje jest to sposób polegający na zastawianiu zmyślnych pułapek i innych narzędzi które mają na celu likwidowanie nadmiernej ilości niechcianego gryzonia. Przykładami takich przyrządów są:

  • Pułapki sprężynowe – pułapki sprężynowe należy stosować zgodnie z wymogami istniejącego ustawodawstwa, szczególnie zwracając uwagę na bezpieczeństwo ludzi, przede wszystkim dzieci.
  • Pułapki żywołowne – można je stosować jako alternatywę dla przynęt toksycznych oraz w miejscach gdzie istnieje zagrożenie skrzywdzenia innych gatunków zwierząt, również tych chronionych prawem. Każdy szkodnik złapany w taką pułapkę unieszkodliwiany jest w humanitarny sposób.

zwalczanie szkodnikow firma

Biologiczne metody deratyzacji

Metoda najbardziej ekologiczna która ma na celu zastosowanie naturalnego wroga danego gryzonia. Jest to przykładowo ochrona odpowiednich gatunków ptaków lub posiadanie kota łownego.

Ciekawostką jest akcja prowadzona na Oceanii która miała na celu całkowitą likwidację szczurów co w większym stopniu udało się dokonać m.in. na wyspach Kapiti i Campbella w Nowej Zelandii.

Deratyzacja, rozwiązanie problemu z gryzoniami

W Polsce grupa gryzoni, która stwarza największą ilość strat finansowych w gospodarce przemysłowej, rolnej itd. zaliczamy głównie szczury i myszy.Gryzonie te mają zdolność przystosowywania się niemalże do każdych warunków środowiska w jakim występują. Dodatkowo  cechuje ich wysoka rozrodczość i zdolność przetrwania, cechy te czynią ich jednymi z najodporniejszych zwierząt na ziemi. Gryzonie używają w swoim życiu pięciu zmysłów z czego dotyk jest najlepiej rozwinięty, pomagając im orientować się w ciemności. Zarówno szczury jak i myszy wychodzą na poszukiwanie żywności po zmierzchu, dlatego gdy żywe gryzonie zostaną zauważone w ciągu dnia, znaczy to, że ich populacja jest duża, a gryzonie potrzebują pożywienia. Jest to sygnał alarmowy do podjęcia natychmiastowego działania i wezwania firmy zajmującej się deratyzacją.

Inspekcja jako metoda deratyzacji

Bardzo dobrą praktyką jest regularne sprawdzanie i przeglądanie zastawionych pułapek. Maksymalizuje to skuteczność kontroli gryzoni i ich eliminacji, a także pozwala na zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa.

Skąd wiemy, że to gryzonie?

Szczury i myszy pozostawiają po sobie plamy, które są mieszaniną tłuszczu, brudu i niekiedy moczu. Częstym śladem są również zniszczenia drewna i magazynowanych towarów. Gryzonie często rozdrabniają napotkany papier i karton, który służy im później do budowy gniazda. Poza tym gryzonie regularnie ścierają i ostrzą siekacze stąd uszkodzenia w drewnie.

Kształt i rozmiar odchodów pomaga w identyfikacji gatunku. Odchody szczurów mają średnio 10-12mm długości i 5mm szerokości, natomiast myszy 4mm długości i tylko 1 mm grubości. Jeśli odchody są miękkie i błyszczące, znaczy to, że wciąż obecne są żywe gryzonie. Duże i małe odchody wskazują na to, że doszło do rozmnożenia populacji.

Problemy z szczurami i myszami:

  • rozprzestrzenianie się chorób(kwestią oczywistą jest że myszy i szczury jak również inne gryzonie przemieszczają się roznosząc przy tym różnego typu drobnoustroje które mogą być groźne dla człowieka),
  • skażenie produktów odchodami (dodatkowym problemem jest pozostałości wynikające z odżywiania się tych właśnie gryzoni co może doprowadzić do niebezpiecznych zakażeń),
  • zniszczenia magazynowanej żywności
  • zniszczenia konstrukcji budynków, instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych(szczególnym problem stanowią gryzonie w samochodach osobowych, z racji uszkodzeń elektroniki i konieczności napraw instalacji jak również instalacje w gospodarstwie domowym są często celem ataków tych gryzoni)

Stosowanie rodentycydów jak również innych pestycydów, w przemyśle spożywczym niesie za sobą ryzyko skażenia żywności. Dlatego ważne jest, aby ocenę zagrożenia ze strony gryzoni i ich eliminację przeprowadziła wyspecjalizowana firma deratyzacyjna.

deratyzacja

TAGI: Deratyzacja warszawa, Odszczurzanie Olsztyn, Tępienie gryzoni Toruń, zwalczanie Gdańsk, Myszy Elbląg, Odmyszanie, Deratyzacja firma.