system zabezpieczenia przed szkodnikami haccp

program zwalczania szkodników

Program zwalczania szkodników

Program zwalczania szkodników został opracowany w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą się pojawić w procesie produkcyjnym i składowania żywności. Program ten powstał w oparciu o systemy HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) oraz GMP – Dobrej Praktyki Produkcyjnej i GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej. Zasady systemu HACCP powinny być wdrożone w każdym zakładzie produkującym i wprowadzającym żywność do obrotu.

Profesjonalnie opracowany i odpowiednio przestrzegany program zwalczania szkodników daje wiele korzyści, przede wszystkim gwarantuje skuteczność działań oraz pozwala na uniknięcie problemów w przypadku kontroli.

Szkodnik czyli wróg

Szkodnikami nazywamy grupę organizmów, przyczyniających się do powstania dużych strat w różnych rodzajach działalności, czy to w mieszkaniach, czy w zakładach produkcyjnych i magazynach. Są nimi gryzonie, głównie myszy, szczury, a także owady latające(np. osy) i biegające (karaluchy, prusaki, mrówki i itp.). Obecność gryzoni w pewnych gałęziach przemysłu np. spożywczym jest niedopuszczalna, ze względu na wymiar zagrożenia jakie za sobą niosą. Dlatego tak ważne jest wdrażanie programu zwalczania i zabezpieczania zakładów przed szkodnikami. Zadaniem programu jest monitorowanie obecności szkodników, ustalenie miejsc ich bytowania, zastosowanie skutecznych metod zwalczania oraz wprowadzenie w sytuacjach awaryjnych odpowiednich procedur naprawczych.

W celu opracowania programu zabezpieczenia przed szkodnikami należy przeprowadzić dokładną analizę zakresu działalności prowadzonej w danym obiekcie. Nie istnieje uniwersalnie opracowany program. Przygotowanie takiego programu odbywa się indywidualnie dla każdego podmiotu, czy to jest sklep, restauracja, zakład gastronomiczny, przedsiębiorstwa związane z produkcją żywności czy inne przedsiębiorstwa produkcyjne.

Przed przystąpieniem do opracowywania programu zabezpieczeń obiektu przed szkodnikami należy przystąpić do procedury sprawdzającej miejsca atrakcyjne dla owadów. W tym celu należy obejść budynek z zewnątrz i wewnątrz, aby ustalić prawidłowość zabezpieczenia budynku przed wtargnięciem szkodników. Często służą temu kontrole nocne. Następnie dokonuje się identyfikację na podstawie znalezionych owadów lub przy pomocy detektorów lepowych. Zabezpieczenia przed szkodnikami obejmują również montaż stacji deratyzacyjnych, detektorów owadów oraz monitoring.

Na czym polega program monitoringu zwalczania szkodników?

Monitoring jest podstawowym działaniem, prowadzonym w obiektach objętych programem ochrony przed szkodnikami. Polega on na systematycznym wykonywaniu obserwacji i pomiarów, prowadzonych jest w sposób ciągły. Pozwala on na określenie gatunku szkodnika i jego aktywności, a także wielkości jego populacji. Monitoring dostarcza danych, wykorzystywanych do oceny wykonywanych prac oraz określa skuteczność zastosowanych metod zwalczania szkodników.

Do monitoringu programu zabezpieczeń przed szkodnikami wykorzystuje się:

 • Stacje deratyzacyjne (karmiki)

 • Detektory owadów

 • Obserwację własną

Co obejmuje program zwalczania szkodników?

W programie zwalczania szkodników powinny znaleźć się:

 1. szczegółowo opracowana dokumentacja programu zabezpieczeń obiektu, w tym

 • harmonogram zabiegów dezynsekcji i deratyzacji

 • protokoły z przeprowadzonych czynności w zakładzie

 • karty kontroli detektorów

 • karty kontroli nocnej

 1. certyfikaty z ukończonych szkoleń HACCP, GMP, GHP

 2. atesty, pozwolenia i karty charakterystyki substancji niebezpiecznych preparatów stosowanych podczas zabiegów dezynsekcji i deratyzacji

 3. dokładny plan obiektu z zaznaczeniem rozmieszczenia urządzeń monitorujących

 4. wykaz stosowanych środków

Do zadań firmy, objętej programem zwalczania szkodników należy utrzymanie odpowiedniej higieny w obiekcie. Ważne jest także stosowanie profilaktyki, w celu ograniczenia ilości szkodników. Profilaktyka polega na prawidłowym doszczelnianiu budynku, sprawdzaniu szczelności okien i drzwi, likwidowaniu szpar. Spełnienie tych aspektów, przyczynić się może do większej skuteczności prac wykonywanych przez profesjonalną firmę DDD, w ramach programu zabezpieczenia przed szkodnikami.

TAGI: Ochrona przed szkodnikami, HACCP, Program analiza owadów, Dokumentacja DDD, Program ochrony przed szkodnikami, Ochrona przed szkodnikami dokumentacja, Szkodniki sanepid, Procedura zwalczania szkodników, System zabezpieczenia przed szkodnikami, System kontroli szkodników, 

Poleć innym ten artykuł: