ODŁAWIANIE DZIKICH ZWIERZĄT Dzikie zwierzęta są coraz większym problemem. Z roku na rok rośnie liczebność kun, lisów i innych zwierząt. Wiąże się z nimi wiele zagrożeń takich jak: Roznoszenie chorób zakaźnych Zanieczyszczenia piwnic, strychów i innych pomieszczeń Wyrządzanie szkód wśród zwierząt gospodarskich np. drobiu Jednym ze sposobów na…