skośnik Gdańsk

Skośnik zbożowiaczek (Sitotroga cerealella)

Skośnik zbożowiaczek zwalczanie

Skośnik zbożowiaczek (Sitotroga cerealella)

Jest to owad o bardzo wąskich skrzydłach. Przednie skrzydła mają kolor żółtoszary, tylne natomiast są szare z ciemniejszymi plamkami, ich koniec jest charakterystycznie wycięty. Na dolnej krawędzi drugiej pary skrzydeł strzępina jest dłuższa od ich szerokości.

Samice składają jaja bezpośrednio na ziarno pojedynczo lub w małych grupach maksymalnie do 300 sztuk. Po wydostaniu się z jaja gąsienica wgryza się do wnętrza ziarna i tam żeruje
i przepoczwarza się. W przypadku pszenicy w jednym ziarnie może żerować tylko jeden osobnik, w kukurydzy z kolei kilka larw jednocześnie. Przed ostatnim przepoczwarzeniem gąsienica wygryza okrągły otwór i zaślepia go gęstą przędzą. Służy on do późniejszego uwolnienia motyla. W najdogodniejszych warunkach do rozwoju tj. 30
oC i 75% wilgotności względnej pełny rozwój pokolenia trwa 4 tygodnie. Z kolei temperatura poniżej 16oC całkowicie zahamowuje rozwój.

Gatunek ten został rozwleczony po całym świecie z produktami spożywczymi, choć najbardziej znany jest z krajów znajdujących się w strefie klimatu subtropikalnego i tropikalnego. W Polsce w ciągu roku jest w stanie rozwinąć się jedno pokolenie natomiast w krajach strefy równikowej aż do 12.Szkodnik ten w chłodniejszych regionach świata rozwija się tylko w pomieszczeniach zamkniętych takich jak silosy z ziarnem i magazyny. W krajach o cieplejszym klimacie jest w stanie rozwinąć się nawet na uprawach zbóż w polu. Zasiedlają przede wszystkim materiały zbożowe. Do najczęściej porażonych zbóż należą pszenica, kukurydza czy sorgo.

TAGI: Skośnik zbożowiaczek, Toruń, Owad podobny do mola, Warszawa,  Zwalczanie Gdańsk, Zwalczanie Skośnika

Poleć innym ten artykuł: