program zwalczania szkodników

Program zwalczania szkodników

HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points)- w języku polskim opisuje się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli. Można także nazywać jako program zwalczania szkodników.

Od roku 2006 każdy, kto produkuje bądź sprzedaje żywność, musi stosować zasadę systemu HACCP. Obowiązek ten opisany jest w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z dn. 27 września 2006r.), która opiera się na:
Rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego.

 

System HACCP, jako program zwalczania szkodników, opiera się na:

 • analizie zagrożeń zdrowotnych 
 • krytycznych punktach kontroli, ustalonych na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń.

System HACCP opracowano, aby rozpoznawać i kontrolować zagrożenia tworzone przez szkodniki, które mogą pojawić się w każdym momencie procesu składowania bądź produkowaniu żywności. Zagrożeniem jest to wszystko, co może przynieść szkodę dla klienta.

HACCP oparty jest na tradycyjnym badaniu dowolnie wybranych próbek produktu z przypadkowej partii produktów. Nie gwarantuje jednak ona pewnego bezpieczeństwa, gdyż prawdopodobieństwo znalezienia szkodliwej partii produktu zagrażającej konsumentowi, w której mogą występować szkodniki, wynosi zaledwie kilka procent. Zasady, które określają kroki przeprowadzenia HACCP są następujące:

Zasada 1- przeprowadzenie analizy zagrożeń – należy rozpoznać możliwe zagrożenia i środki dla ich kontroli (czy i ewentualnie jakie szkodniki mogą występować);
Zasada 2- określenie krytycznych punktów kontrolnych (CCP) – muszą być tam zachowane szczególne środki ostrożności;
Zasada 3- ustalenie granic krytycznych – muszą być one przestrzegane, aby CCP znajdowały się pod kontrolą;
Zasada 4- ustalenie systemu monitorowania CCP – działania naprawcze, które podejmuje się w przypadku utraty kontroli nad CCP;
Zasada 5- ustalenie działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże, iż CCP nie jest pod kontrolą;
Zasada 6- ustalenie procedury weryfikacji w celu potwierdzenia, iż system HACCP funkcjonuje efektywnie;
Zasada 7- ustalenie dokumentacji odnośnie wszystkich procedur i zapisów stosownych do ww. zasad i ich zastosowania.

Program ochrony przed szkodnikami?


Jest wiele korzyści, które wynikają z wdrożenia systemu HACCP. Podstawowe zalety z programu zwalczania szkodników to:

 • dowodzenie przywiązania firmy do kwestii bezpieczeństwa żywności;
 • pozwolenie na uzyskanie odpowiedniego stopnia zaufania konsumentów, sprzedawców detalicznych i klientów w branży spożywczej;
 • stanowienie dla kupujących, konsumentów, organów administracji państwowej i organizacji handlowych potwierdzenie faktu stosowania przez firmę systemów kontroli zapewniających bezpieczeństwo produkcji żywności;
 • oparcie systemu na uznawanych w skali międzynarodowej normach i dyrektywach komisji Codex Alimentarius oraz odpowiednich standardach krajowych;
 • regularne audyty pomagają firmie w efektywnym monitorowaniu systemu bezpieczeństwa żywności.

Podsumowując, program zwalczania szkodników HACCP jest niezbędny przy sprawdzeniu, czy żywność jest zdatna do spożycia oraz czy klient będzie w pełni zadowolony.

Czym jest program ochrony przed szkodnikami?

Program ochrony przed szkodnikami to szereg zadań, które pozwalają na zwalczanie szkodników poprzez:

 1. Monitoring aktywności szkodnika:

  1. obserwacja szkodnika,

  2. określenie terytorium, które szkodnik zasiedla,

  3. dobór środków i metod, które pozwolą na całkowitą eliminację szkodnika.

 2. Przygotowanie planu programu ochrony przed szkodnikami:

  1. zabezpieczenia obiektu,

  2. przygotowanie zezwoleń (w tym certyfikaty ukończonych szkoleń pracowników z zakresu GMP/GHP i HACCP), atestów i kart charakterystyki substancji stosowanych do deratyzacji i dezynsekcji obiektu,

  3. utworzenie planu budynku wraz z rozmieszczeniem urządzeń monitorujących,

  4. ostateczne przeszkolenie pracowników nt.: przebiegu programu ochrony
   i zwalczania szkodników.

 3. Wdrożenie i realizacja planu programu ochrony przed szkodnikami.

Do najczęściej występujących szkodników, które stanowią duże zagrożenie zdrowotne należą:

 • owady latające (osy, szerszenie, muchy itp.),

 • owady biegające (karaluchy, karaczany itp.),

 • gryzonie (myszy, szczury itp.),

 • szkodniki zbożowe (mklik, wołek zbożowy itp.),

 • ptaki.

Program ochrony przed szkodnikami a systemy jakości.

Profesjonalizm programu ochrony przed szkodnikami polega na skuteczności wdrożonych procesów, dzięki szkoleniom z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), które każdy pracownik firmy musi skończyć z wynikiem pozytywnym.

Systemy te wymagają prowadzenia dokumentacji szkoleń z zakresu higieny i bezpieczeństwa, zastosowania instrukcji utrzymania pomieszczeń i ich higienę, kontrolę odpadów, dezynfekcję pomieszczeń, samokontrolę (przeciwdziałanie pomyłkom i błędom), a także odpowiedzialność za swoją pracę.

Należy pamiętać, że obecność much, os, szczurów, myszy lub innych szkodników jest niedopuszczalna w sektorze żywnościowym, farmaceutycznym, a także przemysłowym
ze względu na zagrożenia zdrowotne, jakie ze sobą niosą.

Zastosowanie odpowiedniego programu ochrony przed szkodnikami i zwalczanie ich pozwoli zapobiec szkodom, które wyrządzają gryzonie, owady, ptaki, czy nawet zwierzęta domowe.

Przygotujemy program ochrony przed szkodnikami dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Do każdego problemu podchodzimy w sposób indywidualny, tak, aby nie przeszkadzać w procesie produkcji ani nie zaburzyć specyfiki działalności firmy
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klienta.

TAGI: Program zwalczania szkodników, Haccp, monitoring szkodników, monitoring obecności szkodników pdf, Haccp – owady, program zabezpieczenia przed szkodnikami,

Poleć innym ten artykuł: