mysz-szkodnik-zwalczanie

Gryzonie w lokalach, sklepach, restauracjach

Sklepy i restauracje to idealne miejsca dla rozwoju myszy i szczurów. Tego typu miejsca zapewniają tym gryzoniom obfitość pożywienia oraz liczne kryjówki. Gryzonie przychodzą do sklepów spożywczych i restauracji z zewnątrz zwabione przez ciepło i zapachy wydzielane przez produkty spożywcze. Myszy występują w tego typu miejscach znacznie częściej niż szczury.

Zagrożenia ze strony gryzoni w sklepach i restauracjach

Istnieje szereg zagrożeń ze strony myszy i szczurów w sklepach i restauracjach. Oczywistością jest to, że zjadają one znajdującą się tam żywność. Ponadto gryzonie zanieczyszczają swoje otoczenie w tym również produkty żywnościowe swoimi odchodami, moczem i włoskami. W ciągu doby przeciętna mysz produkuje odchody składające się z kilkudziesięciu „bobków” i zostawia setki drobnych kropelek moczu.

Gryzonie w restauracjachmyszy gryzonie zwalczanie

Restauracje są dużo bardziej atrakcyjne dla gryzoni niż sklepy. Ciepło wydzielane w trakcie przygotowywania pokarmów wabi gryzonie. Dzieje się tak zwłaszcza wczesnym wieczorem gdy gryzonie poszukują pokarmu, a w restauracjach panuje największy ruch. W tego typu miejscach dużo częściej niż w sklepach panuje bałagan. W wielu miejscach zalegają trudne do usunięcia resztki żywności na przykład tłuste plamy. Miejsca te zapewniają tez zrównoważony dietetycznie pokarm składający się z różnych składników pokarmowych. Szczególnie komfortowe warunki dla gryzoni zapewniają restauracje zlokalizowane w starych, zabytkowych budynkach. Budynki takie zapewniają liczne i łatwo dostępne kryjówki.


Zwalczanie gryzoni w sklepach i restauracjach – Profesjonalna firma ddd


Gryzonie w sklepach

Miejscami w sklepach, które zapewniają szczególnie dobre warunki dla rozwoju gryzoni są:

  • Szafy i półki w części magazynowej
  • Wolne przestrzenie za i pod lodówkami, sprzętem kuchennym, pułkami, automatami z żywnością
  • Podpodłogowe kanały na przewody elektryczne
  • Sufit w miejscach położonych nad wydzielającymi ciepło urządzeniami

Podstawowymi metodami chroniącymi przed gryzoniami są zabiegi higieniczne i zapewnienie szczelności obiektu.

Zapewnienie gryzonioszczelności obiektu

Głowa dorosłego szczura wędrownego ma 20 milimetrów wysokości i 26 milimetrów szerokości. Głowa młodego szczura wędrownego ma 12 milimetrów wysokości 20 milimetrów szerokości. Głowa myszy domowej ma 6 milimetrów wysokości i 10 milimetrów szerokości. Wystarczy że gryzoń przeciśnie swoją głowę przez dany otwór aby przedostał się do wnętrza danego pomieszczenia. Gryzonie z łatwością wspinają się po pionowych ścianach ceglanych lub po szorstkich powierzchniach więc z łatwością mogą przedostawać się do wnętrz budynków przez otwory położone nawet na dużej wysokości. Często dostają się też do wnętrz budynków rurami oraz wraz z dostawami towarów. Jeśli chcemy zapewnić gryzonioszczelność danego obiektu nie powinno w nim być żadnych otworów wystarczająco dużych aby przecisnęły się przez nie gryzonie. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny obiektu i natychmiast naprawiać wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Należy też zamykać drzwi i okna budynków w których gryzonie nie są pożądanymi gośćmi.

Właściwa higiena obiektu

Zapewnienie właściwych warunków higienicznych w sklepie lub restauracji jest bardzo ważne. Należy dbać o higienę i czystość w tego typu obiektach. Znajdujące się w tego typu miejscach resztki żywności powinny być regularnie usuwane. W restauracjach należy szczególnie zadbać o regularne czyszczenie wszystkich sprzętów, które będą miały kontakt z żywnością.

Zwalczanie gryzoni przez profesjonalną firmę pest control

Zabiegi prewencyjne zapobiegające pojawieniu się myszy i szczurów są koniecznością w każdym sklepie spożywczym i restauracji. Co jeśli stwierdzimy jeśli mimo zachowanych środków ostrożności lub dlatego, że ich nie zachowaliśmy pojawiły się gryzonie? Co zrobić jeśli mamy szczury? Co zrobić jeśli mamy myszy? Jak pozbyć się szczurów? Jak pozbyć się myszy? Jak rozwiązać problem myszy, jak rozwiązać problem szczurów? Jak zwalczać myszy? Jak zwalczać szczury? Jak wytępić szczury? Jak wytępić myszy? Jak wyplenić szczury? Jak wyplenić myszy? Co zrobić żeby nie mieć myszy? Co zrobić żeby nie mieć szczurów? Istnieje kilka metod zwalczania gryzoni.

Metody mechaniczne stosowane przez firmy ddd

Metody mechaniczne to znane wszystkim pułapki sprężynowe i nowsze pułapki zapadkowe. Liczebność zastosowanych pułapek powinna kilkakrotnie przewyższać liczebność myszy w danym miejscu. W pułapkach umieszczane są różnego rodzaju przynęty, a po kilku dniach gdy wiadomo już jaki rodzaj przynęty jest preferowany we wszystkich pułapkach umieszcza się preferowaną przynętę. Dobrym miejscem na umieszczenie pułapek są karmniki deratyzacyjne. Chronią one przed przypadkowym zwolnieniem łapek. Zatrzymują one ciało gryzonia i jego fragmenty w pojemniku i łatwo umieścić je w trudno dostępnych miejscach. Profesjonalne firmy pest control bardzo często wykorzystują tego typu metody do zwalczania gryzoni ze względu na wysoką skuteczność.


Profesjonalna Firma Pest Control – Insektpol, usługi z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji.


Suchy lód

Kolejną metodą deratyzacji jest deratyzacja przy pomocy suchego lodu. Metoda ta wciąż pozostaje w sferze eksperymentów i nie jest powszechnie stosowana. Ponieważ metoda ta stosowana jest w stosunku do nor gryzoni rytych w ziemi w przypadku sklepów i restauracji może być ona stosowana tylko do otoczenia budynku w którym występuje problem z gryzoniami jako uzupełnienie innych metod deratyzacji. Suchy lód to dwutlenek węgla w postaci stałej. W temperaturze pokojowej suchy lód nie topi się lecz sublimuje. Sublimacja suchego lodu następuje już w temperaturze wynoszącej -78,5 stopni Celsjusza. Suchy lód ma nieznacznie wyższą gęstość niż woda. Suchy lód otrzymywany jest przez rozprężanie ciekłego dwutlenku węgla. Po otrzymaniu może on być dowolnie formowany poprzez prasowanie. Suchy lód oprócz deratyzacji służy również jako środek chłodzący w chłodniach przemysłowych, do transportu szybko psujących się produktów spożywczych. Suchy lód może być długo przechowywany w izolowanych termicznie pojemnikach nawet jeśli nie są one chłodzone. Straty suchego lodu przechowywanego w taki sposób wynoszą 4 % na dobę. Suchy lód stosowany podczas deratyzacji wkładany jest do nor gryzoni . W norach tych suchy lód sublimuje do dwutlenku węgla, który powoduje duszenie się gryzoni. W celu przyśpieszenia sublimacji suchy lód jest kruszony przed umieszczeniem w szczurzych norach. Dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza dlatego pozostaje na dnie szczurzych nor i wypycha z nich tlen. Suchy lód w analogiczny sposób może być stosowany jako środek do zwalczania kretów.

Karmniki deratyzacyjne z trutką

Skutecznym sposobem wykorzystywanym przez firmy ddd na gryzonie są karmniki deratyzacyjne z trutką. Karmniki deratyzacyjne można stosować za równo wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Jeżeli dużą wagę przykładamy do estetyki zewnętrznego otoczenia deratyzowanego obiektu na zewnątrz budynku możemy zastosować karmniki deratyzacyjne przypominające kamienie. Po od 3 do 10 dni od wyłożenia trutki należy przeprowadzić inspekcję przedsiębiorstwa w którym została ona wyłożona w celu znalezienia martwych gryzoni i ich zutylizowania.

szczury gryzonie zwalczanie

Zadania pracowników firmy deratyzacyjnej i pracowników deratyzowanego obiektu

W celu zwalczenia gryzoni występujących w sklepach i restauracjach najlepiej skorzystać z usług specjalistycznej firmy ddd zajmującej się zwalczaniem gryzoni. Pracownicy tego typu firm posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do profesjonalnego zwalczania myszy i szczurów. Potrafią właściwie ocenić zagrożenie ze strony gryzoni i odpowiednio doradzić swoim klientom w kwestii działań prewencyjnych które należy podjąć w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa pojawienia się myszy i szczurów w danym miejscu.

Pracownicy firmy deratyzacyjnej nie zrobią jednak za pracowników zagrożonego przez szczury i myszy obiektu wszystkiego. Do zadań personelu obiektu należy dbanie o poprawę jego stanu technicznego i jego gryzonioszczelność, sprzątanie czyszczenie, usuwanie i zabezpieczanie odpadów żywnościowych przed gryzoniami i dbanie o właściwy stan otoczenia budynku w którym występują myszy i szczury.

Podobne artykuły:  Zwalczanie Myszy, Szkodliwość Gryzoni, Zwalczanie Gryzoni w zakładach,

Usługi Profesjonalnej firmy pest control – Insektpol – dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja

Poleć innym ten artykuł: